UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

6.5 Öğrenme sonuçları

Ortalama başarılarının düşüklüğü yanı sıra Türkiye’deki eğitim sistemi kapsamında yer alan çocuklar, kazanımları bakımından kendi aralarında da çok büyük farklar göstermektedir. Bu durum, gerek PISA testlerinde gerekse üniversite giriş sınavlarının sonuçlarında açıkça görülmektedir. Üniversite giriş sınavlarında, Hakkâri ve Şırnak gibi küçük doğu illerinden gelen adayların sayısı çok az olduğu gibi, bu öğrencilerin başarısı da en düşük düzeyde kalmaktadır. Ekonomik ve sosyal koşulların bölgesel farklılaşması ile birlikte eğitim sisteminin de finansal, fiziksel ve insani kaynaklarının eşitsiz dağılımı dikkate alındığında, eğitimde kazanım düzeylerinin de çok farklı olması beklenen bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre çocuğun eğitimdeki başarısı anne ve babasının eğitim düzeyiyle ve ailesinin ekonomik durumuyla yakından ilişkilidir (Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler, 2009; Dünya Bankası: “Türkiye: Bir Sonraki Kuşak için Fırsatların Yaygınlaştırılması – Yaşamda şanslar raporu”, Şubat 2010).

İş çevrelerinin birçok kuruluşu, teknik ve mesleki okullarda kazandırılan becerilerin işgücü piyasasına uygunluğu konusunda olumsuz görüş belirtmektedir. Bakanlığın bu alandaki reform çabalarına ek olarak, kimi şirketlerle yerel ve sektör bazındaki işveren örgütleri, örneğin yeni okullar açarak veya mevcut okullarla işbirliğine giderek çözüm yolları aramaktadir. Mesleki eğitim okullarını ve öğrencilerini desteklemek üzere Koç grubu tarafından başlatılan “Meslek Eğitimi Memleket Meselesi” projesi Haziran 2012’de çeşitli özel şirketlerden oluşan daha geniş bir yönetim tarafından devralınmıştır.