Politika Diyaloğu

.Çocuklara karşı şiddet alanında politikalar ve programların etkililiği üzerine politika diyalogu için mevcut kurumsal mekanizmalara girdi sağlanmasında sivil toplum aktörlerine yardım edecek faaliyetler.

Council of Europe link: Presentations-speeches

KONFERANS ANAHATTI Gelişimin hızlandırılması Çocuğa karşı şiddetle mücadele hakkında Konferans [Adobe PDF, 600.02 KB]