UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ, YÖNETİCİ ÖZETİ /2014

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Yönetici Özeti, 2014-2019 yılları arasında geliştirilecek ve uygulanacak olan çocuk koruma modelinin ana hatlarını çizmektedir. Belge, (detayları ve uygulama planları ilgili birimlerce geliştirilmiş, kabul edilmiş ve Strateji Belgesi’ne işlenmiş olan) 10 temel stratejik amaç ve buna bağlı stratejik hedeflere yer vermektedir.