UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STATEJİ BELGESİ, UYGULAMA PLANLARI / 2014

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları, ana Strateji Belgesi’nce çerçevesi çizilen 10 temel stratejik amaç ve hedefe yönelik detaylı uygulama planlarını,  bu planları uygulamakla sorumlu kurum ve kuruluşları ve detaylı süre, bütçe ile ilerleme göstergelerini içermektedir.