UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi

Bu Rehber, öz değerlendirme yönteminin uygulanması sırasında, yönetici ve çalışanlara yol göstermesi amacı ile yürürlükteki mevzuat ve düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rehberin öncelikli kullanıcıları, uygulamayı gerçekleştirecek Kuruluş Yöneticileri ve çalışanlarıdır. Öz değerlendirme uygulaması sırasında, Kuruluşlar tarafından, temel gerekliliklere aykırı olmamak koşuluyla, bu Rehberde önerilenler dışında araçlar ve yöntemler kullanılabilmesi mümkündür. Yine öz değerlendirmenin uygulanması, kuruluşlarda bakım kalitesi hedeflerine ulaşmak üzere başka yöntem ve uygulamaların sürdürülmesi ve geliştirilmesine engel teşkil etmemektedir. Rehber, uygulayıcıların değerlendirme ve önerileri doğrultusunda her yıl gözden geçirilerek güncellenecektir.