Anasayfa > Bilgi Merkezi > Doküman Tipine Göre > Kampanya Bilgisi > 

Bilgi Merkezi

KAMPANYA BİLGİSİ

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşür

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF’in eş finansmanı ve UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile yürütülmekte olan Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı kapsamında daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturarak Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik AB standartlarına uygun, etkili ve ölçülebilir destekleyici hizmetlerinin geliştirilmesi yanı sıra risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları oluşturulması hedeflenmektedir. Nihai faydalanıcılar adalet sistemi içerisindeki çocuklar ve aileleridir.

#HERÇOCUK 2015 Gündemi


Dünya liderleri insanlığın önümüzdeki 15 yıl içindeki gelişimi için bir yol haritası hazırlıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak bilinen bu yeni küresel hedefler dünyadaki her ülkede yatırımları ve girişimleri harekete geçirecek, milyonlarca insanın yaşamını etkileyecektir. Bu nedenle, kız ya da erkek, nerede yaşıyor olursa olsun her çocuğun kapsanması ve yeni küresel gündemin merkezine yerleştirilmesi yaşamsal önemdedir.


Ptt Kart Broşür


TÜRKİYE'DE ÇOCUKLAR İÇİN ADALET, PROJE BÜLTENİ / 2014

Bu bülten, 2012-2014 yılları arasında AB’nin mali, UNICEF’in teknik desteğinde ve Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ve Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen Çocuklar için Adalet Projesi’nin faaliyet ve kazanımlarını özetlemektedir. 

Breastfeeding Brochure


Temizlik Broşür- Türkçe ve Arapça


Yüksek Enerjili Bisküvi Broşür- Arapça


Geleceğe Umutla Bakıyoruz- Poster


Suriyeli Çocukları Unutma Broşür


Kayıp kuşak olmalarını önlemek için hala zaman var...


Şiddet, sömürü ve istismardan korunmalarına yardım ederek, aydınlık bir gelecek için eğitim imkanı sunarak ve acımasız savaşın açtığı yaraların hafifletilmesine destek vererek, Suriyeli çocukların kendileri, aileleri ve tüm dünya için daha iyi bir gelecek inşa etmelerini sağlayabiliriz.


"Suriyeli Çocukları Unutma" Poster


Kayıp kuşak olmalarını önlemek için hala zaman var...


Şiddet, sömürü ve istismardan korunmalarına yardım ederek, aydınlık bir gelecek için eğitim imkanı sunarak ve acımasız savaşın açtığı yaraların hafifletilmesine destek vererek, Suriyeli çocukların kendileri, aileleri ve tüm dünya için daha iyi bir gelecek inşa etmelerini sağlayabiliriz.


Çocuk Felci - Broşür


"HAYDİ ÇOCUKLAR AŞIYA"


İKİ DAMLA AŞI SONRA OLMASIN GÖZ YAŞI


KAP Sonuçları- Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi-Grafiği Serisi


Suça Sürüklenen Çocuğa Hukuki Yardım - Eğitimci El Kitabı


Haydi Çocuklar Aşıya - Broşür

Aşılar zamanında, uygun aralarla ve yeterli sayıda yapılmalıdır!

KUŞ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN 6 ADIM

KUŞ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN 6 ADIM

Erken Çocukluk Gelişimi - Broşür

Erken Çocukluk Gelişimi - Gerçek sevgi özen ister

HAYDİ KIZLAR OKULA! - Broşür

HAYDİ KIZLAR OKULA! KIZ ÇOCUKLARIN OKULLULAŞMASINA DESTEK KAMPANYASI

HAYDİ KIZLAR OKULA! - Kısa Broşür

HAYDİ KIZLAR OKULA! KIZ ÇOCUKLARIN OKULLULAŞMASINA DESTEK KAMPANYASI

HAYDİ KIZLAR OKULA!KIZ COCUKLARININ OKULLULAŞMASINA DESTEK KAMPANYASI

Haydi Kızlar Okula! kampanyasının amacı, okullaşma düzeyinin en düşük olduğu 53 ilde kaliteli eğitim imkanı sağlayarak ilköğretim düzeyi okullaşmadaki cinsiyet açığını 2005 yılı sonuna kadar kapatmaktır.

Kız Çocuklarının Eğitimi

Haydi Kızlar Okula! Kampanyasını destekleyen Şirketler, işletmelerin ciddi toplumsal sorunları pratik, yenilikçi ve çabuk bir şekilde ortadan kaldırılmasına nasıl yardım edebileceğini gözler önüne serecektir. Ulusal ve uluslararası öneme sahip cinsiyet Eşitliği ve kız çocuklarının eğitimi gibi hayati öneme sahip konuların kamuoyu önünde etkili bir şekilde desteklenmesi hem destekleyenlere hem de kampanyaya karşılıklı fayda sağlayacaktır.

Türkiye'de Çocuklar Hakları için Harekete Geçti - 8. Çocuk Forumu ve Çocuk Hakları Kampanyası

8. Çocuk Forumu ve Çocuk hakları kampanyası

Önce Çocuklar Broşürü

Önce Çocuklar Broşürü

Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması - Broşür

Çocuklar okulda çalışmalıdır

Çocukların Aileleriyle Tekrar Bir Araya Getirilmesi - Brosur

Kurumdaki Çocukların Eve Dönüşü hakkında broşür

Sokakta Yaşayan ve/veya Çalışan Çocuklar - Broşür

Kentsel yoksulluk ve dışlanma halkasının kırılması

Çocuk Dostu Şehirler - Broşür

Çocuk Dostu Şehirler: Çocuk haklarının uygulama kararlı yerel yönetişim sistemi

Gıda Üretimi ve Tüketiminde İyotlu Tuz - Bulgaristan'da İnceleme Gezisi

2005 yılı Mart ayında Türkiye’den bir heyet, bu ülkede iyotlu tuz kullanımı konusunda daha fazla bilgi edinmek ve elde edilen baflarldan Türkiye için anlamlı olabilecek dersler çıkarmak üzere Bulgaristan’a 3 günlük bir inceleme gezisi yaptı. Heyette yer alanlar arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra UNICEF Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Teknolojiler Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden uzmanlarla Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı bulunuyordu

İyotlu Tuz - Poster

Sağlıklı ve zeki nesiller için iyotlu tuz kullanın

UNICEF TURKİYE BAĞIŞ KATALOĞU

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR FARK YARATALIM

AIDS ile Savaş


Kızlarımız, delikanlılarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz.. AIDS'e kulak verin. Dinleyin, Öğrenin, Yaşayın!Bağışıklama


Eğer tüm çocukların birinci yaşlarından önce başlıca çocuk hastalıklarına karşı rutin bağışıklamaları yapılırsa; • bebek ve çocuk ölüm oranları azalacaktır; • çocuklarda fiziksel ve zihinsel bozuklukların görülme sıklığı azalacaktır; • daha sağlıklı çocuklar okulda daha başarılı olacaktır; • temel sağlık hizmetlerinin kalitesi iyileşecektir.Önce Çocuklar - Üç aylık raporu, sayı: 05/07

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru