Anasayfa > Bilgi Merkezi > Doküman Tipine Göre > Savunu Aracı > 

Bilgi Merkezi

SAVUNU ARACI

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

#HERÇOCUK 2015 Gündemi


Dünya liderleri insanlığın önümüzdeki 15 yıl içindeki gelişimi için bir yol haritası hazırlıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak bilinen bu yeni küresel hedefler dünyadaki her ülkede yatırımları ve girişimleri harekete geçirecek, milyonlarca insanın yaşamını etkileyecektir. Bu nedenle, kız ya da erkek, nerede yaşıyor olursa olsun her çocuğun kapsanması ve yeni küresel gündemin merkezine yerleştirilmesi yaşamsal önemdedir.


ÇOCUK ADALET SİSTEMİ BROŞÜRÜ / 2014

Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında hazırlanan bu broşür, çocuk adalet sisteminin farklı düzeylerindeki temel kurallara yer vermektedir. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı


UNICEF'in görevi, çocuk haklarının korunması, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olunması ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde geliştirebilmeleri için gerekli fırsatların yaratılmasıdır. UNICEF, sözlerin eyleme dönüşmesine yardımcı olmak için sürdürdüğü çabaların bir parçası olarak, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin bu Elkitabı’nı yayınlamaktan kıvanç duymaktadır. Bu Elkitabı’nın amacı, hükümetlerin, STK’ların ve Birleşmiş Milletler Kuruluşları’nın insan haklarını bu dünyada yaşayan her çocuk için bir gerçeklik haline getirmek için harcadıkları çabalara yardımcı olmaktır.


Çocuk Refahı Belgesi


Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi


Eylem Çağrısı: Eğitimde Hakkaniyet, Şimdi!


Çocuk Suç Mağdurlari ve Taniklari İle İlgili Meselelerde Adalet İçin Birleşmiş Milletler Yol Gösterici İlkelerinin Çocuk Dostu


İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER


Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi

Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi - Tam Rapor ve Yönetici Özeti'ni aşağıdaki linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.