Anasayfa > Basın Merkezi > 2018 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2018)

Çocuk işçiliğine karşı mücadelede aracı olarak Teknik ve Mesleki Eğitim


Ankara, 12 Haziran 2018- UNICEF ve TESK Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla çocuk işçiliğe yönelme riski altında olan çocukları eğitimde tutmada teknik ve mesleki eğitimin rolünü konu alan bir video hazırladı. Video çırakların işçi değil öğrenci oldukları gerçeğine odaklanmakta ve Türkiye’deki teknik ve mesleki eğitim sisteminin koruyucu ve destekleyici özelliklerinin altını çizmektedir. 

Çocuk işçiliği her yaştan çocuğu okuldan alıkoyar, ailelerinden ayırır, oyun oynama, eğlence ve dinlenme zamanlarını sınırlar. Çocuk işçiliği çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve değerinden yoksun bırakır. Özellikle çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri çocukların sosyal,  fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verir.
 
Türkiye çocuk işçiliğinin azaltılmasında 1990’ların başından bu yana büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ne var ki halen tahminen 900 bin çocuk çalışır durumdadır ve bu çocukların yaklaşık %44’ü mevsimlik tarım işlerinde çalışmaktadır.  Eldeki istatistiklere göre bu çocukların %50’si okula gitmemektedir. Suriye’deki savaş 8’inci yılına girerken Türkiye’de sayıları giderek artan mülteci çocuklar da çocuk işçiliğine yönelmektedir.
 
UNICEF ve TESK küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) hedef alan, teknik ve mesleki eğitimin önemini vurgulayan özel bir program geliştirmiştir. Program, çıraklık dönemlerinde çocuklara destekleyici ve güvenli öğrenme ortamları sağlayarak KOBİ’lerdeki çocuk işçiliğine son verilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ortaklık, zorunlu iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymalarında KOBİ’leri desteklemektedir; böylelikle çocuklara güvenli öğrenme ortamları sağlanacak ve çocuklar daha iyi bir gelecek için hazırlanacaklardır. 
 
UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle konuya ilişkin açıklamasında: “Çocuk işçiliği çocukları çocukluklarından yoksun bırakır ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini engeller. Çocuk işçiliğine son verilmesi, işverenler dâhil tüm paydaşların konuyu sahiplenmelerini gerektirir. UNICEF bu alanda TESK’le olan ortaklığına büyük değer vermektedir; çünkü çocukların korunmasına ve onlara daha iyi bir gelecek sağlanmasına birlikte katkıda bulunabiliyoruz” dedi.
 
UNICEF ve TESK tarafından hazırlanan ve çırakların işçi değil öğrenci olduklarını vurgulayan video için:https://www.youtube.com/watch?v=GIf533pcuds

UNICEF hakkında
 
UNICEF yaptığı her işte her çocuğun haklarını ve esenliğini gözetmekte, bunları geliştirmeye çalışmaktadır. Bu taahhüdü yaşama geçirmek için ortaklarımızla birlikte 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararı adına durumu en güç ve en fazla dışlanmış çocuklara odaklanıyoruz. 
 
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org. 

UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1010, shosta@unicef.org