Anasayfa > Basın Merkezi > 2017 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2017)

Ortaklar kolera ölümlerini 2030 yılına kadar %90 azaltmaya kararlı


UNICEF, WHO ve diğerleri ölümcül hastalığı geriletmek üzere yeni bir hamlede bir araya geldi Cenevre, 3 Ekim 2017– Koleranın yol açtığı ölümleri 2030 yılına kadar %90 azaltmayı hedefleyen yeni strateji Kolerayla Mücadele Küresel Görev Gücü (GTFCC) tarafından resmen başlatılıyor. GTFCC, 50’den fazla BM kuruluşunun, uluslararası kuruluşların, akademik kurumların ve STK’ların hastalıktan etkilenen ülkeleri desteklemek üzere bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
 
Kolera her yıl 95 bin civarında ölüme neden olarak yaklaşık 2,9 milyon insanı etkiliyor. İnsanları korumak, hastalığın bulaşmasını önlemek ve salgınları kontrol altına almak için hızlıca harekete geçilmesi gerekiyor.
 
GTFCC’nin yeni planı olan Koleraya Son: 2030’a Küresel Yol Haritası’na göre, kolera öngörülebilir salgınların her yıl tekrarlandığı endemik “sıcak noktalarda” yayılıyor.
 
Küresel Yol Haritası; kaynakları bir araya getirmeyi, örnek uygulamaları paylaşmayı ve etkilenen ülkeler, donörler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ortaklıkları güçlendirmeyi hedefliyor. Harita, erken teşhis ve salgınlara hemen müdahale açısından ülke düzeyinde planlamayla birlikte koleraya karşı mücadelede eşgüdümlü bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurguluyor. Bu haritanın izlenmesiyle, koleradan etkilenen 20 kadar ülkenin 2030 yılına kadar bu hastalığı ortadan kaldırması bekleniyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Dünya Sağlık Örgütü kolera ölümlerini önlemeye yönelik bu yeni ortak girişimde yer almaktan gurur duymaktadır. Bu hastalık en ağır darbeyi yoksul ve güç durumda olanlara vurmaktadır ve bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Elimizdeki yol haritası bu hastalığa son vermede en iyi yolu göstermektedir.
 
“Koleranın yol açtığı her ölüm bugün elimizde olan araçlarla önlenebilir ölümdür. Bu araçlar arasında ağızdan alınan kolera aşısıyla birlikte Yol Haritasında da belirtildiği gibi temel su, sanitasyon ve hijyen imkânlarına erişimin artırılması yer almaktadır. Ortada en yoksul ve en güç durumda olanları etkileyen, eşitsizliğin yol açtığı bir hastalık vardır. 21. yüzyılın neredeyse iki on yılını geride bırakmışken koleranın insanların yaşamını, geçimini tehdit edip ekonomilere zarar vermeye devam etmesi kabul edilebilir bir durum değildir.  Birlikte ve hemen harekete geçmemiz gerekmektedir.”
 
Su, sanitasyon ve hijyen alanında (WASH) sağlanan ilerlemeler Avrupa ve Kuzey Amerika’nın on yıllardır koleradan kurtulmuş bölgeler olmasını sağladı. Bugün, WASH’a erişim Birleşmiş Milletler tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesine rağmen tüm dünyada 2 milyondan fazla insan temiz suya erişememekte, koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Sağlık sistemlerinin zayıflığı ve erken teşhis kapasitesinin yetersizliği de salgınların hızla yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.
 
UNICEF Küresel Programlar Direktörü Ted Chaiban:  “Dünyadaki en yoksul ve güç durumdaki çocukların kolera yüzünden ölüp gitmesi görmezden gelinecek bir durum değildir. Hastalığın nasıl önleneceğini biliyoruz.  Tüm tarafların konuyu sahiplenmesi ve temiz su ve sanitasyon için yatırımlar, sağlık alanında temel müdahaleler ve toplulukların temel sağlık ve hijyen açısından uygun davranışlara yönelmesi gibi konularda harekete geçmesi gerekir. Ancak o zaman bir fark yaratabiliriz. ”
 
Kolera, çatışma, altyapısızlık, yeteriz sağlık sistemleri ve malnütrisyon gibi sorunlarla boğuşan toplulukları daha da ağır biçimde etkiliyor. Bu hastalık kapıya dayanmadan söz konusu toplulukların korunması peş peşe gelen salgınlarla tek tek mücadele etmekten çok daha ekonomik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.
 
Ağızdan alınan kolera aşısı bu hastalığa karşı mücadelede yeni bir dönem açmış, acil durum müdahaleleri ile uzun dönemli mücadele arasındaki açığı kapatan bir köprü işlevi görmüştür. Bugün WHO onaylı iki ağızdan kolera aşısı mevcut ve insanlar kişi başı 6 dolar olan bu aşıyı alarak üç yıla kadar varan süreyle hastalıktan korunabilmekte.
 
Küresel Yol Haritası ülkelerin, donörlerin ve teknik ortakların çabalarına eş zamanlılık kazandırma açısından etkili bir mekanizma sunuyor.  Harita, erken teşhis ve salgınlara müdahaleye yönelik ülke düzeyindeki planlamayla birlikte çok sektörlü bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çiziyor.
 
Kolera salgınları, endemik “sıcak noktalarda” WASH’ın güçlendirilmesiyle önlenebilir.  Kolera salgını olasılığını erken tespit ederek ve hemen harekete geçerek Yemen’de örneği görülen yaygın ve kontrolden çıkan salgınlardan kriz durumlarında bile kaçınılabilir.
 
###
 
Editörlere not
Kolera Mücadele Küresel Görev Gücü (GTFCC) tüm sektörlerde koleraya karşı mücadelede yer alan ortakları bir araya getiren, kolera mücadelesinde ülkeleri desteklemek üzere güçlü bir çerçeve oluşturan ve 50’den fazla kuruluşun yer aldığı bir ağdır.
   
Bu alanda Küresel Yol Haritasının çizilmesi eylemi Bill ve Melinda Gates Vakfı, Mérieux ve WaterAid tarafından desteklenmektedir.
 
###
 
Medya iletişim bilgileri:
 
Sema Hosta, UNICEF Turkey Office
Tel: +90 312 454 1010
E-mail: tguler@unicef.org
 
Rita Ann Wallace, UNICEF New York
Tel: 1-212-824-6611; Mobile: 1-917-909-9542
E-mail: rwallace@unicef.org

Loza Mesfin Tesfaye, WHO Cenevre
Tel: +41 22 791 2272
Mobile: +41 79 506 5217
E-mail: tesfayel@who.int