Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2014)

'Dâhiliyet' ve İçermeci Yaklaşım Engellilerle İlgili Her Çalışmanın Temeli


Türkiye’de engeli olan ergen ve gençlerin spor ve fiziksel aktiviteye erişimi ve ‘dâhiliyet’ konusunun ele alındığı çalıştay İstanbul’da gerçekleştirildi. 18 Mart 2014 Salı günü gerçekleşen toplantıya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, spor federasyonları ve engelli spor kulüplerinden 80’i aşkın temsilci katıldı.

İstanbul - Türkiye’de engeli olan ergen ve gençlerin spor ve fiziksel aktiviteye erişimi ve ‘dâhiliyet konusunun ele alındığı çalıştay İstanbul’da gerçekleştirildi. 18 Mart 2014 Salı günü gerçekleşen toplantıya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, spor federasyonları ve engelli spor kulüplerinden 80’i aşkın temsilci katıldı. 

Çalıştay Abdullah Güven (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri), Elçin Er (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler ve Yaşlılar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı), İbrahim Gümüşdal (TMPK Genel Sekreteri), Berrin Altınöz (TMPK Genel Sekreter Yardımcısı ve TESYEV Genel Müdürü), Doç. Dr.  Yaşar Tatar (Marmara Üniversitesi, BESYO) ve Doç. Dr. Nurettin Konar’ın (İstanbul Üniversitesi BESYO) konuşmacı olduğu panelle başladı.  

"Berrin Altınöz daha önce Ankara, Mersin ve Trabzon’da gerçekleştirilen üç ayrı çalıştayın sonuçlarını katılımcılarla paylaşırken, İbrahim Gümüşdal toplumda engellilik konusunda var olan “algı” konusuna kendi yaşadıklarından örnekler vererek değinirken, batı toplumlarında  artık entegrasyon kavramının yerini  ‘dahiliyet’ (inclusion) kavramının aldığını vurguladı. Dr. Yaşar Tatar engeli olan sporcular konusunda uzman bir hekim olarak engeli olan sporcuların yaygın olarak karşılaştıkları sorunlara, yanlış uygulamalara ve çeşitli projeler kapsamında gerçekleşen iyi örneklere dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Nurettin Konar ise engeli olan ve olmayan çocukların/gençlerin eğitimin her alanında olduğu gibi spor alanında da “birlikte” olmasının ve bir arada faaliyet gerçekleştirmenin önemine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına konuşan iki isimden biri olan Daire Başkanı Elçin Er “hak temelli yaklaşım”, kamu kurumlarının bu yaklaşım doğrultusunda yaptığı düzenlemeler ve kamu kurumlarının işbirlikleri ile hali hazırda hazırlıkları süren yeni çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi. Panelde söz alan son isim hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri hem de TMPK Yönetim Kurulu üyesi olan Abdullah Güven oldu. Güven, Türkiye’de engellilere yönelik ilgili mevzuatlarda yapılan ve yapılması planlanan değişiklikleri paylaştı. Tüm panelistlerin ortak vurgusu ise artık engellilikle ilgili çalışmalarda entegrasyon değil ‘dâhiliyet yaklaşımının benimsendiği oldu. Çalıştayın öğleden sonraki oturumları ise grup çalışmaları ve grup çalışması sonuçlarının tüm katılımcılarla paylaşılmasını içerdi. 

Üç gruba bölünen katılımcılar önce mevcut durum tespitini yaptılar, ardından da bu doğrultudaki adım önerilerini geliştirdiler. Grup çalışmaları şu başlıklar çerçevesinde gerçekleşti: 

1. Ergen ve genç engellilerde spor ve fiziksel aktivitelere katılım
2. Ergen ve genç engellilerde hizmetlere erişim olanakları
3. Engellilik ve mevcut yasal düzenlemeler 
4. Yaşam alanlarında ve kentlerde yukarıdaki tüm bu başlıklar bağlamında koşulların analiz edilmesi

80’den fazla katılımcının yer aldığı çalıştayın sonuç rapor TMPK web sitesinden paylaşılacak. (www.tmpk.org.tr) 
Çalıştayın kurumsal boyutta ‘hak temelli yaklaşım’ konusunda bilinç artımı sağlamak ve çalıştayda ele alınan konuların kurumların çalışma programlarına dahil edilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca TMPK’nın bu bağlamda ilgili kurum, STK ve kişilerle olan bağlantı ve iletişiminin güçlendirilmesi ve yeni işbirlikleri için teşvik edici olması umuluyor.

UNICEF ve TMPK İşbirliği Süreci
2010 yılından bu yana Uluslararası İlham Projesi kapsamında birlikte çalışan UNICEF ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi teknik kapasitelerini ve uzmanlıklarını bir araya getirerek çeşitli faaliyetler geliştirdiler ve uyguladılar. Bu işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalardan biri Uluslararası İlham Projesi’nin pilot illeri olan Ankara, Mersin ve Trabzon’da toplam 60 okulda gerçekleşen Paralimpik Okul Günleri çalışması oldu. Çocuklarda engellilik ve paralimpik ile ilgili bilinç oluşturmayı ve duyarlılığı geliştirmeyi amaçlayan bu eğitimlerin ardından politika yapıcılar, yerel yönetimler, STKlar ve spor federasyonlarına yönelik bir seminer serisi planlandı. Eylül 2013’de Trabzon, Ekim 2013’de Ankara ve Kasım 2014’de Ankara’da gerçekleştirilen bu seminerler o ildeki yerel yönetimler, kamu kurumlarından yetkililer, STK temsilcileri, yerel spor kulüpleri ve medyanın katılımıyla gerçekleşmişti.