Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2014)

UNICEF: Adalet milyonlarca çocuk için hâlâ uzak


CENEVRE, 13 Mart 2014 — UNICEF tarafından bugün yapılan bir açıklamaya göre dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun hakları ihlal edilirken bu çocuklardan çok azı maruz kaldıkları durumu zamanında, adil ve etkili biçimde düzeltebilecek imkânlara sahip.

Çocuk haklarına yönelik ihlaller arasında, kaliteli sağlık ve eğitim hakkının yaşama geçirilmemesi; çocukların kimi durumlarda kendilerine en yakın kişilerden kaynaklanan istismar, şiddet ve sömürü gibi olumsuzluklara karşı korunmamaları da yer alıyor. Adalete erişim olmadıkça, çocuklar da toplumda hak ettikleri yeri alamamaktadır. 
 
UNICEF bugün hükümetleri, haklarının ihlali durumunda çocukların adalete ulaşmada özel engellerle karşılaştıklarını kabul etmeye çağırdı. Basitçe yetişkinler için tasarlanan tedbirlerin artırılması yeterli değildir. Çocuklara yönelik özel koruma önlemleri büyük önem taşımaktadır. 
 
UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier’nın konuya ilişkin görüşleri şöyle: “Adalete eşitlikçi erişim, yargı sisteminin tüm çocukların hizmetinde olmasının ve çocukları korumasının sağlanması anlamına gelir. Gelgelelim, çocuklar bugün de bu yolda büyük engellerle karşılaşmaktadır. Birçok ülkede geçerli olan toplumsal normlar, çocukların ana babalarının onayı olmaksızın şikâyette bulunmalarını kültürel ve toplumsal açıdan kabul edilemez saymaktadır. Adalete erişim fikri, çocukların kendilerine bile yabancı gelmektedir.” 
 
Poirier bu görüşlerini İnsan Hakları Konseyi’nin 25. Olağan Oturumu çerçevesinde gerçekleştirilen yıllık tam gün toplantıda panelist olarak dile getirdi. İnsan Hakları Konseyi bu oturumla ilk kez, çocukların adalete erişimi ve bu erişimin çocukları haklarını sahiplenme açısından güçlendirici rolü konusuna özel bir yer ayırmış olmaktadır. 
 
Gerçi adalete erişim söz konusu olduğunda tüm çocuklar çeşitli engellerle karşılaşmaktadır; ancak engeli olan çocukların, azınlık gruplara mensup olanların ve kız çocukların karşılaştıkları engeller daha da zorludur. 
 
Tüm çocukların adalete erişiminin sağlanması, yaşamlarının pek çok yönü açısından önemli sonuçlar verecektir. Örneğin, çocukların ana babalarından ayrılmaları yönündeki kararlar böyle sorgulanabilecektir. Çocuklarına bakmada ailelere destek olan sosyal yardımların yeniden devreye girmesi, etnik ya da dinsel grupları damgalayan ayrımcı kararların boşa çıkarılması bu sayede mümkün olabilecektir. Adalete erişim ayrıca, bu hakların gerçekleşmediği durumlarda çocukları yeniden okula geri getirebilecek, sağlık hizmetlerinin bu çocukları da kapsamasını sağlayacaktır. 
 
Konunun önem taşıyan bir başka yönü de toplumun adalet sistemlerini uluslararası standartlar doğrultusunda çocuğa duyarlı hale getirme yükümlülüğüdür. Poirier bu alanda sağlanan kimi ilerlemelere örnekler vermiştir. Örneğin, mahkemelerde ve karakollarda ortam ve koşulların çocuklar açısından daha az ürkütücü olacak şekilde düzenlenmesi gibi. Polisler, yargıçlar ve savcılar çocuklarla duyarlı biçimde iletişim kurabilmelerini sağlayacak eğitimlerden geçirilmektedir ve örneğin çocukla kendisine karşı suç işlediği iddia edilen kişinin doğrudan temas etmemelerini sağlama gibi birtakım koruyucu önlemler uygulanmaktadır. 
 
UNICEF’in yeni yayını Insights:Child rights in Central and Eastern Europe and Central Asia - Promoting equitable access to justice for all children (Görüşler: Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Çocuk Hakları – Tüm çocuklar için adalete eşitlikçi erişimin sağlanması) adalet sistemlerini çocuklara duyarlı hale getirecek, ailelerle çocukları güçlendirecek çabaların yaygınlaştırılmasını tavsiye etmektedir: 
 
  • eğitimli profesyoneller tarafından uygulanan uyarlanmış usullerden yararlanılması;
  • çocuk hakları merkezleri ya da hukuk büroları gibi kanallardan hukuksal ve sosyal danışmanlık alma ve yasalar çerçevesindeki korunma hakkının kavranması; 
  • kamu denetçileri, diğer idari daireler ve ayrıca gayrı resmi forumlar olmak üzere tazminat-hukuksal başvuru kanalları hakkında bilgi edinme; 
  • ilgili hizmetlere yönlendirme (örneğin avukat, doktor ya da psikolog gibi) ya da 
  • kimi durumlarda yargı sürecinin başlatılması için doğrudan hukuki yardım alma. 
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org. 
 
Daha fazla bilgi için:
John Budd, UNICEF OTA/BDT Bölge İletişim Şefi, Tel: +41 22 909 5429 Cep:  +41 79 431 1537, 
Lely Djuhari, UNICEF OTA/BDT Bölge İletişim Uzmanı, Tel: +41 22 909 5433 Cep: +41 792 044482. mediaceecis@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org