Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2013)

2005 yılından bu yana 850 bin bebek HIV'den kurtarıldı, ancak ergenlerde görülen eğilimler alarm verici


UNICEF raporu, ergenler arasında yeni enfeksiyonların özel hedef gözeten ve artırılan yatırımlarla 2020'ye kadar yarı yarıya azaltılabileceğine işaret ediyor NEW YORK, 29 Kasım 2013 UNICEF tarafından bugün açıklanan yeni bir rapora göre HIV'in anneden çocuğuna geçmesinin önlenmesinde büyük bir ilerleme kaydedildi ve bu kapsamda düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde 2005 ile 2012 yılları arasında 850 binden fazla yeni çocuk enfeksiyonu önlendi.

Ne var ki, Çocuklar ve AIDS 2013 Durum Değerlendirmesi Raporu ergenler söz konusu olduğunda tehlikeye işaret etmekte, bu kırılgan yaş grubunda HIV ve AIDS sorununun ele alınmasında ulusal ve küresel çabaların artırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Virüsün anneden çocuğa geçmesinin önlenmesinde sağlanan ilerlemenin tersine, 10-19 yaşlarındaki ergenler arasında AIDS bağlantılı ölümler 2005’ten 2012’ye yüzde 50 artarak 71 binden 110 bine çıkmıştır. 2012 yılında HIV’li yaklaşık 2,1 milyon ergen vardır.

Raporda, ek kaynaklar sağlanması ve yeniliklere daha fazla yatırım yapılmasıyla bu sorunların çoğunun aşılabileceği belirtilmektedir.

Raporda yer alan yeni bir analize göre, etkisi yüksek müdahalelere yapılan yatırımların 2014 yılına kadar yaklaşık 5,5 milyon dolar artırılması durumunda, 2020 yılına kadar başta kızlar olmak üzere 2 milyon ergenin enfeksiyon kapması önlenebilecektir. 2010 yılında yapılan yatırımların tutarı ise 2,8 milyon dolar idi.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake‘in konuya ilişkin değerlendirmesi şöyledir:  “Yüksek etkili müdahalelerin entegre bir yaklaşımla yaygınlaştırılması halinde 2020 yılına kadar ergenler arasında yeni enfeksiyonları yarı yarıya azaltabiliriz. Gündemde olan, etkili programlarla en riskli durumda olan ergenlere acilen ulaşabilmektir.”

Yüksek etkili müdahaleler kapsamına kondom kullanımı, antiretroviral tedavi, virüsün anneden çocuğa geçmesinin önlenmesi, gönüllülük temelinde tıbbi erkek sünneti, davranış değişimini hedefleyen iletişim çalışmaları ile risk altındaki ve marjinal nüfus kesimlerini hedefleyen yaklaşımlar girmektedir. Bunlar, örneğin eğitim, sosyal güvenlik ve refah gibi diğer sektörlerde ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde yapılacak yatırımlara ek olarak yapılması gerekenlerdir.

Ergenlerde görülen durumun tersine, bebekler arasında yeni HIV enfeksiyonlarının önlenmesinde sağlanan ilerleme kayda değerdir. 2005 yılında ilk kez enfeksiyon kapan bebek sayısı 540 bin iken bu sayı 2012 yılında 260 bine düşmüştür.

UNAIDS Genel Direktörü Michel Sidibe’nin sözleriyle: “Bu rapor bize bir kez daha hatırlatıyor: AIDS’ten muaf bir kuşak demek, tüm çocukların HIV kapmadan dünyaya gelmeleri ve yaşamları boyunca böyle kalmaları demektir. Bu, aynı zamanda HIV’li tüm çocukların tedavi olabilmeleri anlamına gelir. Rapor bize ayrıca kadınların sağlığının ve iyiliğinin AIDS’e karşı mücadelede merkeze oturtulması gerektiğini göstermektedir. Bu hedeflere erişeceğimizden kuşkum yok.”

Yeni ve basitleştirilmiş yaşam boyu antiretroviral tedavi (Seçenek B+ olarak bilinmektedir) sayesinde HIV’li kadınlara etkili tedavi uygulama ve virüsün hamilelik, doğum ve emzirme sırasında bebeğe geçmesini önleme imkânları büyük ölçüde artmıştır. Bu tedavide günde bir hap rejimi uygulanmaktadır.

Lake’in sözleriyle, “Günümüzde, hamile bir kadın HIV’li olsa bile bu durum bebeğinin de aynı duruma mahkûm olduğu ve kadının sağlıklı bir yaşamı olamayacağı anlamına gelmez.”

Bu alanda en kayda değer başarılardan bazıları Sahra Güneyi Afrika’da HIV yükünün çok ağır olduğu ülkelerde gerçekleşmiştir. Bebekler arasında görülen yeni enfeksiyon vakaları 2009 ile 2012 yılları arasında Gana’da yüzde 76, Namibya’da yüzde 58, Zimbabwe’de yüzde 55, Malawi ve Botswana’da yüzde 52, Zambiya ve Etiyopya’da ise yüzde 50 azalmıştır.

Yeni rapor ayrıca AIDS’siz bir kuşağın gerçek olabilmesi için, HIV’li çocuklardan daha çoğunun antiretroviral tedavi görebilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 2012 yılına bakıldığında, alt ve orta gelir gruplarındaki ülkelerde tedavi ihtiyacı olan yetişkinlerin yüzde 64’ü tedavi görebilirken, HIV’li çocukların ancak yüzde 34’ü bu tedaviyi görebilmektedir. Sonuçta, 2012 yılında tahminen 210 bin çocuk AIDS bağlantılı hastalıklardan ölmüştür.

Yenilikler ve yeni çalışma biçimleri test ve tedaviyi daha erişilebilir, etkili ve etkin kılmaktadır. Verilebilecek örneklerden biri, Zambiya ve Malawi’de HIV testi sonuçlarının cep telefonlarıyla hemen ilgili kişilere bildirilmesidir. Bu sayede anneler bebeklerine konan teşhisi diğer yollara göre çok daha çabuk öğrenebilmektedir.

Bugün ortada duran görev ise, bir yandan eldeki sınırlı kaynakları mümkün olan en etkin ve etkili biçimde kullanırken diğer yandan elde hazır olan bilgileri uygulamak, en marjinal ve güç durumdaki çocuklara ve ergenlere odaklanmak, yeni fırsatlar ve yenilikler aramaktır.

Lake sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Bugün dünyamız AIDS’ten muaf bir kuşak yaratılmasını sağlayacak deneyime ve araçlara sahiptir. HIV’i alt etmedeki başarılarımızdan ilk yararlanacaklar, eksik kaydığımız yerlerde ise bundan en az zarar görecek olanlar çocuklar olmalıdır.”

Rapor şu adreste yayınlanacaktır: www.childrenandaids.org

Yayıncıların dikkatine:  Botswana, Fildişi Sahili ve Malawi’den video haberler ve b-roll için:http://weshare.unicef.org/mediaresources

Editörlere Not:

  • Basitleştirilmiş yaşam boyu antiretroviral tedavi hakkında (Seçenek B+):

UNICEF, HIV’li tüm hamile kadınlar için geliştirilen yeni basitleştirilmiş yaşam boyu antiretroviral tedavi (Seçenek B+)uygulamasına geçmekte olan ülkelere destek vermektedir.  Yeni tedavide günde bir hap alınmaktadır (daha önceki tedavide günlük alınan hap sayısı 6’ya kadar çıkabilmekteydi). Bu tedavi, topluluk düzeyinde, yerel sağlık kuruluşlarında verilebilmektedir. Tedavi doğumdan sonra, emzirirken ve daha sonra da sürdüğünden anne daha sağlıklı kalmaktadır. 2011 yılında Seçenek B+ tedavisinin sunulmasında öncülük eden ülke Malawi olmuş, sonuçta gerek hamile gerekse emziren HIV’lı kadınlara yönelik tedavi kapsamı büyük ölçüde genişlemiştir. Haziran 2013 itibarıyla Küresel Planda öncelikli konumda olan 22 ülkeden 13’ü yaşam boyu tedaviyi öngören aynı politikayı benimsemiş durumdadır.

  • Durum Değerlendirmesi Raporları Hakkında:

Çocuklar ve AIDS Durum Değerlendirmesi raporları, Çocuklar için Birleşin, AIDS’e Karşı Birleşin kampanyasının ana yayınıdır. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) kapsamındaki görevi gereği bu yayınların hazırlanmasına UNICEF öncülük etmekte, UNAIDS ve diğer 10 UNAİDS eş sponsoru ile birlikte çalışmaktadır. Yeni yayınlanan ‘Çocuklar ve AIDS: Altıncı Durum Değerlendirmesi Raporu’ bu alanda 2010 yılından bu yana çıkan ilk rapordur.

UNAIDS hakkında

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ortak bir vizyonun gerçekleşmesinde dünyaya öncülük etmekte ve esin vermektedir: sıfır yeni HIV enfeksiyonu, sıfır ayrımcılık ve sıfır AIDS bağlantılı ölüm. UNAIDS 11 BM kuruluşunun çabalarını bir araya getirmektedir: UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO ve Dünya Bankası. UNAIDS, AIDS’e karşı mücadelede alınacak sonuçları azamiye çıkarmak üzere küresel ve ulusal ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için unaids.org adresine başvurun ve bizimle Facebookve Twitter bağlantısı kurun.

UNICEF hakkında
UNICEF, yaptığı her işte tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. UNICEF olarak ortaklarımızla birlikte bu taahhüdümüzü yaşama geçirmek için 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararına işler yapmak üzere, çabalarımızı özel olarak en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara yoğunlaştırıyoruz. 

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Rita Ann Wallace, UNICEF Medya New York, Tel. +1 212 326 7586, Cep +1 917 213 4034,rwallace@unicef.org

Iman Morooka, UNICEF Stratejik İletişim, Tel. +1 212 326 7211, imorooka@unicef.org

Sophie Barton-Knott, UNAIDS Cenevre, tel. +41 22 791 1697, bartonknotts@unaids.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı  +90 312 454 1000, shosta@unicef.org