Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2013)

HIV: Ergenler için yeni bir umut


BAKÜ/CENEVRE, 29 Kasım 2013 - HIV'li kişi sayısı Doğu Avrupa ve Orta Asya'da artmaya devam ederken, beş ülke önemli bir sorunu aşma yolunda adımlar atıyor: ergenlerin HIV konusunu konuşmalarını kolaylaştırarak ve HIV durumlarını belirlemek üzere test yaptırmalarını sağlayarak Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile birlikte düzenlenen üç günlük konferans bugün tamamladı. Konferansın amacı, gelecek haftaki Dünya AIDS Günü öncesinde ergenlerin test yaptırması gerekliliğini halka duyurup yaygınlaştırmaktı. Konferans, bu Cuma sona eren ilk Avrupa HIV Testi Haftasıyla da örtüşmüş oldu.

Bakü’de ortaklar ve uzmanlar, kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmek, ergenler arasında HIV riskiyle ilgili farkındalık düzeyinin yükseltilmesiyle ve ergenlerin engellerle karşılaşmadan HIV testi yaptırmalarını kolaylaştıracak yollarla ilgili yeni kanıtları, stratejileri ve yenilikleri değerlendirmek üzere bir araya geldiler. HIV enfeksiyonu açısından en riskli grubu oluşturan ergenlerin ve gençlerin test ve danışmanlık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik olup Avrupa Birliği ve UNICEF tarafından desteklenen bir girişimin ürünü olan bu toplantı, hizmetlere yönelik ergenleri merkez alan yaklaşıma bu yaş grubunun da dahil edilmesinin yararlarını ortaya koymuştur. Toplantıda, testin gönüllülük temelinde olmasının, gizlilik ilkelerine sadık kalınmasının, halk sağlığı ve etik alanlarındaki mevcut çerçevelerden hareket edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Avrupa’da, HIV enfeksiyonlu 2,3 milyon kişi vardır ve bu kişilerin üçte biri HIV pozitif olduklarını bilmemektedir. Yeni enfeksiyonların çoğu, HIV’li oldukları halde henüz teşhis konmamış, bu nedenle virüsü bulaştırma riskinden haberdar olmayan insanlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu girişim, tüm dünyada HIV’in en hızlı yayıldığı bu bölgede ileriye doğru atılan çok önemli bir adımdır.

UNICEF’in bugün açıklanan ‘AIDS ve AIDS’ten Muaf bir Çocuk Kuşağına Doğru: Altıncı Durum Değerlendirme Raporu, 2013’e göre 10-19 yaş grubundan 2 milyonu aşkın ergende HIV vardır.

Ergenlere yönelik etkili ve kabul edilebilir HIV hizmetleri verilememesi nedeniyle bu yaş grubundaki AIDS’le ilgili ölümlerde yüzde 50 artış olmuştur. Oysa 2005 ile 2012 yılları arasında genel nüfusta AIDS’e bağlı ölümler yüzde 30 azalmıştı.

Özellikle en marjinal konumda bulunanlar söz konusu olduğunda, ortadaki engeller insanların test ve danışmanlık hizmetlerine erişimini güçleştirmektedir: erkeklerle seks yapan ergen erkekler, enjeksiyonla uyuşturucu alanlar, ticari seks faaliyetlerinde sömürülen ergenler ve sokaklarda çalışıp yaşayanlar en riskli kesimleri oluşturmaktadır. Sözü edilen engeller arasında ise ebeveyn izni alma zorunluluğu, test ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz verilmemesi, test ihtiyacı hakkında bilgisizlik ve enfeksiyon riskinin yeterince önemsenmemesi yer almaktadır.

UNICEF Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier konuya ilişkin şunları söylemiştir:  “HIV’e özellikle açık ve özel destek ihtiyacında olan en marjinal konumdakiler dahil olmak üzere tüm çocuklar ve ergenler adına konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa ve Orta Asya’da, hükümetler ve sivil toplumdan ortakların da desteğiyle, HIV’in önlenmesine daha sürdürülebilir yaklaşımlar için gerekli zemini hep birlikte oluşturmuş bulunuyoruz. Ancak, ergenlik döneminde HIV’in önlenmesi ve tedavisi konusuna çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor; bunu yapalım ki yaşamlarının ikinci on yılında tüm çocuklar AIDS’ten uzak kalabilsinler.”

Topluluk bazındaki örgütlenmeleri destekleme ve bir araya getirme, bu örgütlenmelere hükümetlerle daha güçlü işbirliği kurmalarında yardım çabalarının bir parçası olarak konferans katılımcıları;

1) 3.300 ergeni ve genci kapsayan online araştırmalardan elde edilen HIV testiyle ilgili ergen tutum ve davranışları konusundaki yeni verileri incelediler;

2) HIV testi ve danışmanlık hizmetleri açısından daha elverişli ortamlar oluşturulmasına yönelik çabaları değerlendirdiler. Bu kapsamda değinilen başlıklar arasında şunlar da yer alıyor: yasalarda yapılması gereken değişiklikler; hükümet ve sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi; ergenlerin HIV testi ve danışmanlık hizmetlerine erişimlerini artırmak üzere bu alanlarda hizmet sunanlarda kapasite geliştirme ve HIV’li ergenlere bakım ve destek sağlanması;

3) Ergenleri HIV’le ilgili durumlarını öğrenmeye özendirmek üzere dış hizmet ve bakım sağlayan sağlık çalışanlarının becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikçi bilgisayar ve internet temelli araçları değerlendirdiler.

Raporların indirilebileceği bağlantılar:

AIDS ve AIDS’ten Muaf bir Çocuk Kuşağına Doğru: Altıncı Durum Değerlendirme Raporu, 2013

http://www.unicef.org/ceecis/Childrenandaidssixthstocktakingreport2013.pdf

Sahadan deneyimler

http://www.unicef.org/ceecis/ExperiencesFromTheField2013.pdf

Daha fazla bilgi için:

John Budd, ODA/BDT Bölgesi İletişim Bölümü Başkanı, Cep: +41794311537, Ofis: +41229095429,mediaceecis@unicef.org

Lely Djuhari, ODA/BDT Bölgesi İletişim Uzmanı, Cep: +41792044482, Ofis: +41229095433, mediaceecis@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org