Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2013)

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada UNICEF gizli şiddet ve istismarın gün ışığına çıkarılması gerektiğini belirtti


NEW YORK, 20 Kasım 2013 - "Dünya Çocuk Hakları Günü" Çocuk Haklarına dair BM Sözleşmesi'nin kabul edildiği tarih kutlanırken UNICEF belirli bir çocuk kesiminin öncelikle gözetilmesi gerektiğini belirtmektedir: Hangi ülkede, toplumun hangi düzeyinde olurlarsa olsunlar, pek dikkat edilmeyen ve bildirilmeyen bir sorun olarak şiddet ve istismar mağduru olan çocuklar.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in konuya ilişkin sözleri şöyle: “İstismar, çoğu kez gölgede gerçekleşir; daha kötüsü, gene sıklıkla kabullenilir. Hepimizin görünmez olanı görünür kılma sorumluluğu var: Çocuklara yönelik şiddeti yasaklayan yasalar çıkaran ve uygulayan hükümetler, istismar durumuna tanık olduklarında ya da bundan kuşkulandıklarında sessiz kalmayı reddeden yurttaşlar olarak hepimiz sorumluyuz.”

Çocuklara yönelik şiddet, aile içi şiddet, cinsel saldırı, katı disiplin uygulamaları gibi çeşitli biçimler alabilir ve bu durumlar çoğu kez savaş ve çatışma gibi ortamlarda görülür. Sonuçta, çocuklar hem fiziksel hem de psikolojik anlamda zarar görebilirler.

Lake sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklara yönelik şiddetin zararı, sadece çocukların uğradığı zararın da ötesindedir. Bu şiddet toplumun dokusuna zarar verir; verimliliği, sağlığı ve refahı olumsuz etkiler. Hiçbir toplum çocuklara yönelik şiddete gözlerini kapatamaz.”

Çocuklara yönelik şiddeti önleyip bu sorunu ele alacak yaklaşımlar vardır. Çocuklara bakım sağlayan ailelerin ve diğerlerinin desteklenmesi, çocukların becerilerini kendilerini şiddetten koruyabilecekleri şekilde güçlendirilmesi, şiddete ve ayrımcılığa hoşgörülü yaklaşan tutumların ve toplumsal normların değişmesi için çalışmak ve çocukları koruyan yasaların güçlendirilmesi ve yaşama geçirilmesi bunlar arasındadır.

UNICEF bu yılın başlarında Çocuklara Yönelik Şiddete Son (#ENDViolence Against Children) kampanyası başlatmıştı. Kampanya, çocuklara yönelik şiddet sorununun toplum tarafından görülmesini istemekte, bu önemli küresel sorun karşısında verilen mücadeleye destek ve yerel hareketlerle bu yönde çalışma çağrısında bulunmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü aynı zamanda Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin kabul edilmesini kutlamaktadır. Bu yıl, Sözleşme’nin kabulünün 24’üncü yıldönümüdür. 1989 yılında kabul edilen bu BM Sözleşmesi, tüm çocukların insan haklarını teyit eden ve hukuksal bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, nerede olursa olsun her çocuğun yaşama, büyüyüp gelişme ve her tür şiddete karşı korunma hakkını öngörmektedir.

UNICEF bugün bir de Uluslararası Çocuklara Yardım Hattı (CHI) tarafından yapılan önemli işlerin altını çizmektedir. Bugün 10. yılını kutlayan CHI 141 ülkeden 173 üye telefon yardım hattını barındıran küresel bir ardır. Bugün açıklanan küresel bir raporda CHI, şiddet, istismar ve ihmal gibi olayların çocukların ve gençlerin yardım hatlarını kullanmalarında başlıca nedenleri oluşturmakta olduğunu belirtmektedir. Son 10 yıl içinde telefonla yapılan başvuruların yüzde 17’si bu gibi durumlar sonucundadır.

Editörlere Not

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1954 yılında Dünya Çocuk Hakları Gününü ilk kez ilan etti ve tüm ülkelere çocuklar arasında karşılıklı anlayışı ve onların iyiliği için girişimleri yaygınlaştırmak için her yıl böyle bir gün belirlenmesi çağrısında bulundu. Pek çok ülke tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü olarak benimsenen 20 Kasım, BM Genel Kurulu’nun 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi’ni, 1989’da da Çocuk Haklarına dair Sözleşme’yi kabul ettiği gündür.

UNICEF Hakkında:

UNICEF, çalışmalarında her çocuğun haklarını ve esenliğini gözetmektedir. Bu taahhüdümüzü yerine getirmek üzere ortaklarımızla birlikte 190 ülkede ve bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel çabalarımızı, en güç durumdaki ve en fazla dışlanmış çocuklara yoğunlaştırmakla birlikte dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözetiyoruz. 

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: 1 212-326-7586, Cep: 1 917-213-4034, rwallace@unicef.org

Madeline Eisner, UNICEF New York, Tel: 212-326-7120, Cep: 1917-2579616, meisner@unicef.org

Susannah Masur, UNICEF New York, Tel: 212-326-7452, smasur@unicefusa.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org