Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2013)

UNICEF derinleşen Haiyan krizi karşısında Filipinli çocuklar için 34 milyon dolar yardım çağrısında bulundu


MANİLA/NEW YORK/CENEVRE, 12 Kasım 2013 - UNICEF, Haiyan tayfunu sonrasında hayatta kalan 4 milyon Filipinli çocuğa yardım için 34 milyon dolar sağlanması çağrısında bulundu. Bu çağrı, kendilerini yeniden toparlayabilmeleri için çocukların ve ailelerinin duydukları ihtiyaca ilişkin ilk tahminlerin sonucudur ve altı aylık bir dönemi kapsaması beklenmektedir. Yardım çağrısı özellikle acildir, çünkü tayfunun ağır biçimde etkilediği yörelerde elektrik, temiz su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı ileri düzeydedir.

UNICEF Filipinler Temsilcisi Tomoo Kozumi’nin sözleriyle: “Her geçen gün çocuklar daha da zayıflamakta, çeşitli hastalıklara açık hale gelmektedir. Su ve sanitasyon sistemlerinin çökmesi, evlerin ve okulların yıkıma uğraması çocukları büyük bir risk altına sokmaktadır ve yardım ihtiyaçlarını daha acil kılmaktadır.” 

Tacloban’a gönderilen portatif tuvaletler dâhil olmak üzere kimi yardım malzemeleri daha şimdiden yerlerine ulaştırılmıştır. Bir kamyon dolusu hijyen malzemeleri (sabun, deterjan ve kişisel hijyen malzemeleri), eğitim materyalleri ve çocukların zamanlarını geçirebilecekleri kimi araçlar aynı yöreye doğru yoluna devam etmektedir.

UNICEF’in belirlediği öncelikli alanlar ise şöyledir:

Su, Hijyen ve Sanitasyon – Su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri hemen hemen tamamen çökmüş durumdadır. Temiz su, çocukları hastalıklardan korumak açısından yaşamsal önemdedir. Temiz su olmayışı beslenme yetersizlikleriyle birleştiğinde ölümcül olabilmektedir. Elektrik yoktur ve etkilenen alanlara bir süre daha verilemeyecektir. Boru hatları sel baskınına maruz kalmıştır.  

Beslenme – Çok küçük yaşlardaki (0-59 aylık) tahminen 100 bin çocuk ve 60 bin hamile ya da emzikli kadın tayfun yüzünden yerlerinden olmuştur. Su ve sanitasyon sistemlerindeki çöküş örneğin emzirme gibi rutin anne ve çocuk besleme pratiklerinde kesintilerle birleştiğinde küçük çocuklar ciddi bir malnütrisyon riskiyle karşılaşmaktadır. Bu durum, 2 bin kadar ailenin halen yaşam savaşı içinde bulunduğu aşırı yoksul yörelerde daha da ağır hissedilmektedir.

Eğitim – Okul öncesi ve okul çağlarındaki tahminen 2,8 milyon çocuğun evlerini yitirmiş olması muhtemeldir. Bölge 8’in en fazla zarar gören yöresi olan Doğu Visayas’ta 3 binden fazla okulla 2.400 gündüz bakım merkezi durumdan etkilenmiştir.

Çocuk koruma –  Yaşanan felaket sırasında evlerin ve okulların tahrip olması ve bunun sonucunda toplulukların ve ailelerin kitlesel olarak başka yerlere göç etmeleri, normal koşullarda çocukları suistimal ve sömürüden koruyacak destek sistemlerini de ciddi biçimde bozmuştur.

Sağlık – Yaklaşık 255 bin gebe ve emzikli kadın felaketten etkilenmiştir. Önümüzdeki bir ay içinde yaklaşık 15 bin doğum beklenmektedir. Pek çok sağlık kuruluşu ve doğumevi hasar gördüğünden anne ve yeni doğan ölüm ve hastalık riski yüksektir.

UNICEF müdahaleleri:

  • UNICEF Filipinler 10.000 paket su arıtma tabletini, 3.000 hijyen çantasını ve iki su arıtma birimini yola çıkarmış durumdadır.
  • UNICEF Kopenhag, su arıma sistemlerine enerji sağlayabilecek güçte 20 kadar jeneratör göndermektedir. Gönderilenler arasında 1.200 kadar su kalitesi test aracı ile birlikte portatif su tankları da bulunmaktadır. UNICEF yerel kaynaklardan 10 bin su deposu ile aileler için 10.500 su muhafazası satın almakta, 6,3 milyon litre suyu arıtabilecek tabletler temin etmektedir.
  • Kimi yörelerde insanlar doğal ihtiyaçlarını açık alanlarda giderebilir ve bu da su kaynaklarını ve yollarını bakterilerle kirletebileceğinden ölümcül sonuçlara yol açabilir. UNICEF hijyen uzmanları tuvalet yerine geçebilecek uygun alternatifler konusunda teknik danışmanlık yapacak; katı ve sıvı atıkların bertaraf edilmesi için uygun yollar gösterecek ve su denetimleri yaparak salgınların önlenmesine çalışacaktır. UNICEF ayrıca adet hijyeninin yaygınlaşmasına, eğitimin sürdüğü merkez ve mekânlarda kızlar ve erkekler için ayrı yerler bulundurulmasına yardımcı olacaktır.
  • Kuruluş, çocuklarda ileri düzeyde akut malnütrisyonun tedavisi için terapötik beslenme merkezleri açmaktadır. Hemen kullanılabilecek terapötik gıdalar (fıstık ezmesi) ve 1,35 milyon paket mikronütriyen tozu yola çıkarılmıştır.
  • Çocukların eğitimlerine geri dönebilmeleri ve ana babaların da gün boyu çocuklarının güvende olduğunu bilip rahat hareket edebilmeleri için UNICEF güvenli öğrenme mekânları oluşturmak üzere kaynak aramaktadır. UNICEF, günlük çocuk bakıcılarının, öğretmenlerin ve denetçilerin olağanüstü koşullarda eğitim verme kapasitelerini geliştirerek, psikososyal bakım oturumları düzenleyerek ve çocuklarla eğitimcilerin felaket riski azaltma etkinliklerinde yer almalarını sağlayarak bu alanda entegre ve kalıcı bir müdahalede bulunacaktır. UNICEF, Filipinler hükümetinin ülkedeki eğitim sistemini yeniden düzene sokma çabalarına yardım için enformasyon yönetim ve izleme sistemini güçlendirecektir. UNICEF güçlendirilmiş plastik kaplamalı 1.860 branda, okul ve güvenli mekân olarak kullanılabilecek 72 çadır temin etmiştir. 
  • UNICEF, yerlerinden olurken ailelerinden ayrı düşmüş olabilecek çocukları belirlemek ve kayıt altına almak üzere yerel yetkililerle birlikte çalışmaktadır. UNICEF ve ortakları ayrıca çocuk dostu mekânlar sağlama çabası içindedir. UNICEF, yerel ve barangay (Filipinlerde en küçük yerel idari birim) konseyler dâhil olmak üzere ulusal, bölgesel ve yerel yönetim organlarını çocukların iyiliği için güçlendirmek üzere eldeki kaynakları kullanırken bu kurumların yaşanan son acil durumlarda zayıflamış olduğunu dikkate alacaktır. 
  • UNICEF, her biri 1000 kişiye üç ay yetecek acil durum sağlık paketlerini ülkeye göndermektedir. “Güvenli Doğum” paketleri de yola çıkmak üzeredir ve bunlardan her biri 50 yeni doğuma yardımcı olacaktır. UNICEF yetişkinlere ve çocuklara folik asit ve antibiyotik ulaştırmaktadır. Kuruluş kızamığa karşı kitlesel bağışıklama kampanyalarını ve A vitamini teminini de destekleyecektir. UNICEF sağlık ocaklarının “eskisinden daha iyi yeniden yapılması” için yerel görevlilerle yakın mesai içindedir.

Tayfun ortaya çıkmadan önce de UNICEF’in elindeki kaynaklar ciddi ölçüde sınırlıydı. UNICEF’in Filipinlerdeki 90 kişilik personeli tayfundan önce de 15 Ekim günü meydana gelen ve 3,2 milyon kişiyi etkileyen Bohol depremiyle ilgili yardımlarla meşguldü. Tayfundan önce, UNICEF’in 2013 yılına ait yaklaşık 30 milyon dolarlık çağrısının ancak yüzde 13’ü karşılanmıştı. 34,2 milyon dolarlık bu ek çağrıyla birlikte ihtiyaç duyulan toplam kaynak tutarı 63,5 milyon dolar olmaktadır.

Tayfunun etkilediği kimi yörelerde yoksulluk yaygındır. 1,7 milyon çocuğun yaşadığı tahmin edilen Bölge VIII’te nüfusun yüzde 59,4’ü yoksuldur. İlkokul terk oranı da yüzde 58’dir. 5-15 yaş grubundan olup çalışan çocukların oranı ise ülke ortalamasının üzerindedir.

b-roll ve fotoğraflar dâhil tüm multi-medya ürünler için :http://weshare.unicef.org/mediaresources

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Zafrin Chowdhury, UNICEF Filipinler, Tel: +632 901 01 77, Cep: +63 917 867 8366, zafrinchowdhury@gmail.com

Chris de Bono, Bölge Danışmanı, UNICEF Manila, +63 929 768 2367, cdebono@unicef.org

Marge Francia, UNICEF Filipinler, Tel: +632 901 01 73, Cep: +62 917 858 9447, mfrancia@unicef.org

Marixie Mercado, UNICEF Cenevre, Cep: +41 79 756 7703, mmercado@unicef.org

Kate Donovan, UNICEF New York, Tel: + 1 212 326 7452, Cep: +1 917 378 2128, kdonovan@unicef.org

Sarah Crowe, UNICEF New York, Cep: + 1 646 209 1590, scrowe@unicef.org

Kent Page, UNICEF Filipinler, kpage@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org