Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2013)

Güneydoğu Avrupa'da çocuklara yönelik şiddete son vermede önemli bir adım


TİRAN/CENEVRE/BRÜKSEL, 12 Kasım 2013 - Güneydoğu Avrupa'nın dört ülkesinde çocukların şiddetten korunmasını amaçlayan ortak AB ve UNICEF girişimi, konuyu Avrupa ölçeğinde bir öncelik haline getirme çağrısıyla sonuçlandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama konuya ilişkin olarak şu görüşü belirtti: "Hükümetim ve ben çocuklara yönelik şiddete son vermeye yardımcı olma konusunda kararlıyız. Önde gelen diğer liderleri de bu küresel soruna Avrupa'da öncelik tanımak üzere bana katılmaları çağrısında bulunuyorum."

Başbakan Rama bu konuşmasını, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye’de gerçekleştirilen iki yıllık AB-UNICEF girişiminden edinilen derslerin paylaşılması amacıyla Tiran’da gerçekleştirilen bölgesel uzmanlar toplantısında yaptı. Girişime doğrudan katılan dört ülke ile aynı konuya odaklanan diğer yedi ülkeyi bu iki günlük toplantıda hükümet yetkilileri, uzmanlar, pratisyenler, kamu denetçileri, parlamenterler ve sivil toplum kuruluşları temsil etti.

Rama açış konuşmasında “Daha çok sayıda insan bu konuda sesini yükseltip konumunu ortaya koymadıkça çocuklara yönelik şiddet de gizli ve çözülmez bir sorun olarak varlığını sürdürecektir” dedi.

Girişimin ortaya koyduğu önemli bulgulardan biri de çocuklara yönelik şiddet olaylarının belirlenmesinde, bildirilmesinde ve yönlendirilmesinde önemli ölçüde iyileşmeler sağlanması gerektiğidir.

UNICEF Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier ise Güneydoğu Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde çocuklara yönelik şiddetin gözlerden kaçtığını, çünkü bu tür durumların evlerde ve okullarda ortaya çıktığını; çocukların, ana babaların, ailelerin ve öğretmenlerin de olup biteni görmezden geldiğini söyledi.

UNICEF Innocenti Merkezi’nin atıfta bulunduğu bir araştırmaya göre küresel ölçekte alındığında bir milyar çocuk yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır.

AB ve UNICEF’e göre girişim umut veren sonuçlara işaret etse bile bu alanda henüz gerçekleştirilmesi gereken ciddi reformlar vardır. Ülke hükümetleri ile sivil toplum arasında oluşturulacak güçlü bir işbirliği, çocuklara yönelik fiziksel, duygusal ve cinsel suistimalin önlenmesinde kritik önem taşımaktadır.

AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Sorumlusu Stefan Füle Brüksel’den yaptığı yazılı bir açıklamada şu görüşleri belirtti: “Çocuklara yatırım, geleceğe yatırımdır; çocukların haklarının korunması önceliğimiz olmalıdır. Hükümet kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum, çocuklara yönelik şiddet olaylarını daha iyi tespit etmek, çocuk hakları ve refahı konusunda duyarlılığı artırmak için birlikte çalışmalıdır. Girişim, bu hedeflere ulaşılması açısından önemli bir katkı sağlamış, şiddetin ya da ihmalin başka herhangi bir biçiminin mağduru olan çocuklara yönelik koruyucu ağları güçlendirmiştir.”

Poirier: “Bu girişim, bir gerçek olarak kabullenilmesi halinde şiddetin önlenebileceğini, sorunun ortak bir irade, kararlılık ve eylemle ele alınabileceğini kanıtlamıştır. Çocukluk dönemini şiddetten arındırmak için yapılması gerekenleri biliyoruz. O zaman sesimizi yükseltelim, yükseltelim ki görünmez olan görünür hale gelsin. Çocuklara yönelik şiddetin her türünü ortadan kaldırma çabalarımızda birlik olalım, birlikte hareket edelim.”

AB ve UNICEF umut verici pek çok uygulamanın belirlendiğini bildirmektedir:

  • Sosyal hizmet ve sağlık çalışanları, öğretmenler, polis ve yargıda görevli olanlar bütünlüklü ve çoklu disiplinli bir tarzda birlikte çalışmaya başlamıştır.
  • Çocuklara yönelik şiddeti önlemeyi ve bu sorunu ele almayı hedefleyen aile refahına odaklı politika modelleri giderek daha fazla destek bulmaktadır.
  • Çocuklar ve sivil toplum gibi alanlarda görev yapan kamu denetçileri, çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele bağlamında eleştirel, ancak yapıcı görüşler iletmeye başlamıştır.

Bu sonuçların 2013 sonrası için hala güçlendirilmesi gerekmektedir. Politikalar ve yasalar daha iyi tanımlanmalı; ailelere destek olan profesyonel hizmetler yaygınlaştırılmalı; takip ve bilgi alışverişinde daha ileri düzeylere geçilmelidir. Hükümetlerin, yasa koyucuların ve sıradan yurttaşların, çocuklara yönelik şiddeti haklı gösteren sosyal normlara karşı seslerini daha güçlü biçimde yükseltmeleri gerekmektedir.

“Çocukların şiddete karşı korunması” başlıklı rapor için:

http://www.unicef.org/ceecis/Insights2013_on_violence_against_children.pdf

Daha fazla bilgi için:

AB: Peter Stano, Avrupa Komisyonu, Komiser Füle’nin sözcüsü, +32 2 295 7484, Peter.STANO@ec.europa.eu

UNICEF Arnavutluk: AnilaMiria +355 6920 29021, amiria@unicef.org,

UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi: Lely Djuhari,+41792044482, mediaceecis@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org