Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2013)

UNICEF: Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için köklerine saldırmak gerekir


BRASİLİA, 8 Ekim 2013 - Çocuk İşçiliği III Küresel Konferansı Brasilia'da başlarken, UNICEF hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplumun, özel sektörün, çocukların ve ailelerinin entegre yaklaşımının çocuk işçiliğine son verilmesinde anahtar rol oynayacağını belirtti. UNICEF, ILO'dan gelen son rakamları memnuniyetle karşıladı. Bu verilere göre 5 yaşından 17 yaşına kadar olan çocuklarda çalışma durumu 2000 yılından bu yana üçte bir azalarak 246 milyondan 168 milyona indi. Bu, iyi bir haberdir; çünkü çocuk işçiliği çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından zararlı sonuçları olan ciddi bir çocuk hakları ihlalidir.

Bununla birlikte, çocuk işçiliğindeki azalma hızı, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine 2016 yılına kadar tamamen son verilmesi hedefine ulaşma açısından yeterli değildir.

UNICEF, yeni yayınlanan Çocuk İşçiliği ve Eylemde UNICEF: Çocuklar Merkezde başlıklı raporunda, temeldeki nedenlere bütüncül bir tarzda yaklaşıldığında bu alanda daha fazla ilerleme kaydedilebileceğini belirtmektedir. Politikaları belirleyenler ve çocukların savunusunu yapanlar, çocukların güç durumlarına ve korunma ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir yaklaşım geliştirmelidirler.

UNICEF’in Çocuk Koruma bölümünün küresel sorumlusu Susan Bissell konuşa ilişkin şunları söylüyor: “Çocuk işçiliği konusunu tek başına yalıtık biçimde ele alıp sonra da çarpıcı sonuçlar bekleyemeyiz. Bu konferans, çocuk işçiliğine karşı mücadele, çocuklara yönelik şiddete son verme ve ulusal sistemlerimizi çocukların korunması adına güçlendirme çabalarımızı birleştirmemizin önemini vurgulamak için bir fırsat oluşturuyor.”

Çocukların karşılaştıkları çeşitli güçlüklerin ve sorunların tamamı, çocuk işçiliğine karşı mücadeleye yönelik programların geliştirilmesinde ve uygulanmasında her zaman dikkate alınmıyor. Örneğin, sokaklarda dilencilik yapan çocukların ya da okula gitmeyenlerin sayısı, evlerde ya da okullarda baş gösterip onları buralara iten sorunlar ele alınmadan önemli ölçüde azaltılamaz.

Çocuklar pek çok durumda aynı anda çok sayıda riskle karşılaşmaktadır.

Bissell sözlerine şeyle devam etti: “Alınıp satılma riski olan bir çocuk, aynı zamanda yasalarla sorunlu olabilir, evinde şiddete maruz kalabilir, anasını babasını yitirmiş ya da engeli olan olabilir.  Demek ki, çocukların sorunlarının çözüme kavuşturulması sorunlarına aynı anda farklı açılardan bakılmasını gerektiriyor.”

UNICEF’in çocuk işçiliği olgusuna yaklaşımı ve karşı hareketi, temel hizmetlere erişim sağlanmasını, ülkelerdeki çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesini ve toplumsal değişimin yaygınlaştırılmasını öngörmektedir.

UNICEF çocuk işçiliğine karşı programları yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerde hükümetlerle birlikte çalışmalar yürütmektedir.

Örneğin UNICEF Nepal’da kentsel alanlarda kapsamlı bir çocuk koruma sistemi geliştirilmesine odaklanmıştır. Bunun sonucunda, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden bazılarına kapanıp kalmış ve ailelerinden ayrı düşmüş 9 binden fazla çocuk aileleriyle yeniden bir araya getirilmiş, kendilerine barınma, gıda, giyecek ve sağlık yardımları yapılmıştır.

Psiko-sosyal danışmanlık, ailelerle ve işverenlerle arabuluculuk ve hukuksal yardımların yanı sıra okula dönmeleri ya da mesleki eğitime başlamaları için bu çocuklara nakit yardımlar da yapılmıştır. Aileler ise, üzerlerindeki maddi yüküm hafifletilmesi için gelir getirici etkinliklere yönlendirilmiştir. Risk altındaki bir başka 10 bin çocuğa ve ailelerine danışmanlık, geçim ve eğitim desteği sağlanmıştır.

UNICEF, çocuk işçiliğinin nedenleri nasıl birbiriyle bağlantılıysa buna karşı girişimlerin de öyle olması gerektiğini vurgulamaktadır. Burada kastedilen, ailelerin desteklenmesi, eğimde kalitenin artırılması, evlerde ve okullarda şiddetin önlenmesi, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunların ele alınması ve çocuk işçiliğini normal sayıp kabul eden kültürel anlayışların değiştirilmesidir. Böylece, tüm çocuklar nerede olursa olsun tüm ailelerin arzu ettiği bir çocukluk dönemi yaşayabileceklerdir.

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: 1 212-326-7586, Cep: 1 917-213-4034, rwallace@unicef.org

Maria Estela Caparelli, UNICEF Brasilia, Tel: 61 55 613035 1963; mecaparelli@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Tel: 90 312 454 1000, shosta@unicef.org