UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2013)

UNICEF: Anne sütüyle besleme tarihteki en ucuz ve etkili yaşam kurtarıcısıdır


NEW YORK, 1 Ağustos 2013 - Bugün başlayan Dünya Emzirme Haftasında UNICEF bir çocuğun yaşamının kurtarılmasında en etkili ve masrafsız yol olarak bu uygulamaya odaklanıyor. Gelgelelim bugün altı aylıktan küçük çocukların yarısından azı yalnızca anne sütüyle beslenmektedir ve uygulamanın yaygınlaştırması için güçlü bir önderliğe gerek duyulmaktadır. UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Geeta Rao Gupta konuya ilişkin olarak şu görüşleri dile getirdi: Sağlık söz konusu olduğunda, bebekler ve anneler için bu kadar olumlu etkileri olup hükümetler açısından bu kadar az masraflı başka hiçbir müdahale yoktur. Anne sütüyle beslenme bir bebek için ilk "bağışıklanma", bugüne kadar bulunmuş en etkili ve ucuz yaşam kurtarıcısıdır.

Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerin doğumu izleyen ilk altı ay içinde yaşama şansı böyle beslenmeyen bebeklere göre 14 kat daha fazladır. Doğumu izleyen ilk gün içinde anne sütüyle beslemenin başlatılması yenidoğan ölüm riskini yüzde 45’e varan oranda azaltabilmektedir.

Anne sütüyle besleme aynı zamanda çocuğun öğrenme yetilerini desteklemekte, yaşamın daha sonraki yıllarında obezliğin ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır. ABD’de ve Birleşik Krallıkta son dönemde yapılan araştırmalar, anne sütüyle beslenen çocuklar bu durumda olmayan çocuklara göre çok daha az hastalandıklarından bu uygulama sonucu gerçekleşen büyük miktarda tasarruflara dikkat çekmektedir. 

Bebeğin sağlayacağı yararların yanı sıra, bebeklerini yalnızca kendi sütleriyle besleyen annelerin doğumu izleyen ilk altı ay içinde yeniden hamile kalma olasılıkları da azalmaktadır; ayrıca bu anneler doğumun kimi sonuçlarından daha kısa sürede kurtulmakta ve hamilelik öncesi kilolarına daha çabuk dönmektedir. Eldeki kanıtlar, bu annelerin doğum sonrası depresyon gibi olumsuzlukları daha az yaşadıklarını, yaşamlarının daha sonrasında ise rahim ve meme kanserine yakalanma olasılıklarının düştüğünü göstermektedir.

Anne sütüyle beslemenin tüm dünya ölçeğinde geçerli, belgelerle kanıtlanmış bu yararlarına karşın 2012 yılında altı aylıktan küçük olup yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerin oranı yüzde 39’da kalmaktadır. Bu küresel rakam son birkaç on yıl içinde çok az artabilmiştir. Bunun nedeni, kısmen anne sütüyle emzirme oranlarının düşük kaldığı kalabalık ülkeler, kısmen de bebeklerini kendi sütleriyle besleyecek anneler için destekleyici ortamların genel olarak bulunmayışıdır.

Bununla birlikte, tüm topluluklara ulaşabilen destekleyici politikalar ve kapsamlı programlar uygulayan ülkeler emzirme oranlarını önemli ölçüde artırabilmişlerdir.

Bebek mamalarına yönelik büyük talep sonucu diğer ülkelerde bu ürünlerde kıtlığa yol açmasıyla medyanın dikkatlerini çeken Çin’de bebeklerini yalnızca anne sütüyle besleyen annelerin oranı yüzde 28’de kalmaktadır.

UNICEF ve Anne-Çocuk Sağlığı Ulusal Merkezi dünyanın en kalabalık ülkesinde böylesine düşük kalan emzirme oranlarını yükseltmek amacıyla Mayıs ayında “10 Metrekarede Sevgi” kampanyasını başlatmıştır. Kampanyada amaçlanan, emzirme konusunda farkındalığı artırmak ve bu uygulamayı desteklemek üzere emzirme odalarının temin edilmesi, kaydedilmesi, belgelenmesi ve duyurulmasıdır.

Kampanyada bir web portali oluşturulmuştur (unicef.cn/10m2). Herhangi bir kuruluş, birtakım basit uluslararası standartlara uyulması kaydıyla personeline, yöneticilerine ya da müşterilerine yönelik emzirme odalarını bu portale kaydettirebilmektedir. Helen, mevcut tüm “10 Metrekarede Sevgi” noktalarının yerini gösterecek bir cep telefonu uygulaması geliştirilmektedir.

Kamboçya, 2000 yılında yüzde 11,7 olan 6 aya kadar olan bebeklerde yalnızca anne sütüyle beslenenlerin oranını 2010 yılında yüzde 74 gibi yüksek bir oranı çıkararak kayda değer bir başarıya imza atmıştır. Togo ve Zambiya da 1990’ların sonunda sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 20 olan oranları 2000 yılında yüzde 60’a çıkarmıştır.

Tablonun tam öteki tarafında ise Tunus’ta 2000 yılında yüzde 46,5 olan yalnızca anne sütüyle besleme oranı büyük bir gerilemeyle bu on yılın sonunda yüzde 6,2’ye inmiştir.

Yalnızca anne sütüyle besleme uygulaması Endonezya’da da gerilemektedir; Nijerya’da yıllardın bir ilerleme görülmemektedir ve bu arada en düşük oranların görüldüğü ülkeler de Somali, Çad ve Güney Afrika’dır.

Bu örnekler, emzirme söz konusu olduğunda küresel önderlikteki yetersizliği göstermektedir. Nedeni, bir çocuğun yaşamı bakımından taşıdığı öneme karşın anne sütüyle emzirmeye gerekli değerin verilmemesidir. Bu yaşam kurtarıcı ve önemli uygulamanın yaygınlaştırılması için dünyanın harekete geçirilmesi, konuya daha büyük öncelik tanınmasını, kararlılığın pekiştirilmesini, hedefleri iyi belirlenmiş politikaları ve daha geniş mutabakatları gerektirmektedir.

Anne sütüyle emzirme doğal ve içgüdüsel bir yönelim gibi görünse bile, bunun bir norm haline gelebilmesi için elverişli ve güçlendirici bir ortam yaratılması zorunluluktur. Anneler, emzirme konusunda kendilerine destek olacak vasıflı sağlıkçıların ve toplum sağlık çalışanlarının yardımlarından yarar sağlayacaklardır. Bunun yanı sıra, aynı konuya ilişkin olarak kültürel açıdan duyarlı iletişime, özellikle bebek mamalarının pazarlanması ve doğum izni gibi konular gündeme geldiğinde koruyucu yasalara ve politikalara gerek vardır.

UNICEF, konuya dikkat çekmek üzere yaratıcı taktiklere de başvurarak doğumu izleyen ilk altı ayda yalnızca anne sütüyle besleme ve çocuk 2 yaşına gelinceye kadar ve daha ötesinde emzirmenin sürdürülmesi için kampanya yürütmektedir. UNICEF son olarak Uruguay ve Arjantin’de bu yönde bir kampanya başlatmıştır. Emzirme uygulamasının çalışan anneler arasında yaygınlaştırılmasını hedefleyen ve “Meme Verme, Verebileceğinizin En İyisini Vermektir” sloganıyla yürütülen bu kampanyada Uruguaylı aktris Natalia Oreiro de yer almaktadır.

###

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel + 1 212 303-7984, Cep: + 1 917 213-5188, psmerdon@unicef.org

Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: + 1 212 326-7586; Cep: + 1 917 213-4034; rwallace@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1010, shosta@unicef.org