Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2013)

Kararlı önderlik ve sahiplenme yetersiz beslenmeye karşı mücadelenin kazanılmasında kilit önem taşıyor


Lancet'e göre malnütrisyon her yıl 3 milyon çocuk ölümünden sorumlu NEW YORK - UNICEF dün yaptığı bir açıklamada, anne ve çocuk beslenmesi konusunda Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın, yetersiz beslenmeye karşı verilen mücadelenin kazanılması için ulusal ve küresel düzeyde kararlı bir önderliğe ve sahiplenmeye duyulan ihtiyacı bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

UNICEF beslenme bölümü başkanı Werner Schultink konuya ilişkin şu görüşü dile getirdi: “Yetersiz beslenmeye karşı verilen mücadele kazanılmakta olsa bile pek çok kesim açısından bu alandaki ilerleme henüz çok yavaştır. Halen sayıları 165 milyon olan bodur kalmış çocuklara yenilerinin eklenmemesi ve yetersiz beslenmenin diğer biçimlerine maruz daha milyonlarca çocuğun kurtarılması için ilerlemeyi hızlandırmamız gerekiyor.” 

Lancet’te yayınlanan araştırma çocuk ölümlerinde rol oynayan beslenmeyle ilgili ek nedenleri belirlemektedir. Derginin 2008 yılına ait son tahminleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan durum şudur: Malnütrisyonun beş yaşından küçük çocuklar arasında yol açtığı ölümlerin sayısı daha fazla, yılda 3,1 milyon kadardır ve bu sayı beş yaş altı tüm çocuk ölümlerinde yüzde 45 paya sahiptir. Araştırmaya göre anne rahminde geçirdikleri süreye göre küçük doğan çocuklarda – ki düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde meydana gelen doğumların dörtte birinden fazlası böyledir – ölme riski önemli ölçüde daha yüksektir.

Schultink sözlerine şöyle devam etmiştir:  “Verdiğimiz mesaj nettir: Bugün hala yetersiz beslenme kurbanı olan milyonlarca anne ve çocuk için hepimizin kararlı bir önderlik ve sahiplenme sergilememizin zamanı gelmiştir.”

Sözü edilen yeni analiz, Brezilya ve Birleşik Krallık hükümetleri ile Çocuklar Yatırım fonu Vakfı (CIFF) ev sahipliğinde Londra’da gerçekleşecek bir zirvenin öncesine rastlamıştır. Zirvenin gündemini şu konu oluşturmaktadır: yetersiz beslenme sorununun alt edilmesi ve hükümetlerin, özel sektörün ve kuruluşların konuya ilişkin yeni hamleleri aracılığıyla bu sorunun yükünü en fazla taşıyan 20 ülkede bodur çocuk sayısının 2010 yılına kadar 20 milyon daha azaltılması.

UNICEF, bir çocuğun yaşamının ilk 1000 gününe yapılacak yatırımın ülkelerin geleceğini şekillendirdiğini vurgulamaktadır. Bodurluğa ve yetersiz beslenmenin diğer biçimlerine son verilmesi yaşam kurtarmakta; çocukların sağlığını ve geleceğini, ilerleme sürecini desteklemektedir. Schultink’in sözleriyle,  “İşte bu nedenledir ki yetersiz beslenmeye karşı mücadele donörler, durumdan etkilenen ülkeler, özel sektördeki yenilikçiler ve topluluklar için bir zorunluluktur.”

“Beslenmede Ölçek Büyütme Ağı” gibi ortak girişimlerde gördüğümüz de budur. Söz konusu girişimde 40 ülke bu alandaki yatırımların artırılması, yatırımların daha yerinde hedeflere yönelmesi, politikaların ve beslenme-odaklı programların daha bir belirginlik kazanması için elle tutulur adımlar atmaktadır.”

Nisan ayında yayınlanan UNICEF raporu Çocuk Beslenmesi Alanında İyileşme: küresel ilerleme için yerine getirilebilir zorunluluk, yetersiz beslenmenin geçerliliği kanıtlanmış müdahalelerle nasıl azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu müdahaleler arasında belirli bir dönem çocuğun yalnızca anne sütüyle beslenmesi, mikronütriyen yetersizliklerinin giderilmesi ve gebelik öncesinde ve sırasında annenin daha iyi beslenmesinin sağlanması yer almaktadır.

Lancet yetersiz beslenmenin, yol açtığı verimlilik kayıpları, algılamada yol açtığı zayıflıklar ve eğitim süresini kısaltması sonucunda bir ülkenin ekonomik gelişmesini en az yüzde 8 oranında azalttığını belirtirken, diğer uzmanlar kronik malnütrisyonun azaltılması için yapılacak 1 dolarlık yatırımın eğitim ve sağlık alanlarında sağlayacağı yararlarla 30 dolarlık bir getiri sağlayacağını ortaya koymaktadır.

Liderler Londra’da toplanırken, “Herkes için Yeterli Yiyecek IF koalisyonu– G8’in küresel açlık konusunda harekete geçmesi için kampanya yürüten 200’den fazla kuruluşun oluşturduğu koalisyon – gibi sivil toplum grupları çocuk malnütrisyonu tartışmalarını canlandırmada etkili bir rol oynamaktadır.

###

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Edward Carwardine, UNICEF İletişim Direktör Yardımcısı New York/Londra, Cep: +1 917 310

8969, ecarwardine@unicef.org

Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel: +1 212 303 7984, Cep:+1 917 2135188,psmerdon@unicef.org