Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2013)

Uluslararası Konferans, Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite, Erişim ve Hakkaniyetin Arttırılması Çağrısı Yaptı


ANKARA, 20 Haziran 2013 - Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ev sahipliği yaptığı uluslararası konferans, ülkenin kaliteli Erken Çocukluk Eğitimini (EÇE) tüm çocuklar için ulaşılabilir hale getirme arzusunu güçlendirmiştir. 2010 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, EÇE hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. UNICEF, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi projesini destekleyerek bu çalışmaya katkıda bulunmaktadır. Erken çocukluk gelişimi alanında kaliteli müdahalelerin, yoksulluğun çocuklar, aileler, kadınlar, topluluklar ve toplumlar üzerindeki etkilerini hafiflettiği, haksızlık ve eşitsizlikleri giderdiğini kanıtlayan çok sayıda araştırma bulunuyor.
 

Ankara’da 18-19 Haziran 2013 tarihinde Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: “Kalite, Erişim ve Hakkaniyet” başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi. Katılımcılar arsında birçok kamu kurumundan karar alma mercileri, yerel yönetimlerin ve STK’ların temsilcileri, akademisyenler, uygulayıcılar ve araştırmacılar bulunmaktadır.

Konferansta tartışılan en önemli konulardan biri, Türkiye’de kalite standartları dâhil olmak üzere, EÇE hizmetleri için düzenleyici çerçeveydi. Ülke genelinde kaliteli EÇE hizmetlerinin uygulanması için alternatif modeller geliştirme, kapasite geliştirme ve ortaklık kurma alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda da sunumlar yapılmıştır. Konuşmacılar, toplum temelli EÇE hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak için resmi düzenlemelere duyulan ihtiyacı vurgulamışlardır. EÇE uygulayıcıları için daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik talepler dile getirilmiştir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası uzmanlar, Türkiye’deki okul öncesi eğitim programında yapılan gözden geçirme çalışmasını diğer ülkelerde gerçekleştirilen benzer çalışmalar ile karşılaştırmıştır.

Nitelikli Erken Çocukluk Eğitimi Her Çocuğun Hakkıdır

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonilla Avrupa Birliği’nin okul öncesi eğitimdeki hedefinin %95 olduğunun altını çizdi ve Türkiye’de son yıllarda okul öncesi eğitim oranlarının yükselişinden memnuniyet duyduklarını ve bu başarının Türkiye’yi erken çocukluk eğitimi alanında daha yüksek hedefler koymak için cesaretlendireceğini söyledi. .

UNICEF Temsilci Yardımcısı Regina De Dominicis “Projemiz Ekim ayında bitse de, ardında erken çocukluk eğitimi ve gelişimi için önemli bir miras bırakmaktadır:  Okul öncesi eğitim için yerel paydaşlar ve aileler de kilit rol oynamaya devam edeceklerdir.” dedi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda Kocabıyık ise okul öncesi eğitimde hakkaniyet temasına ne kadar önem verdiklerinin tekrar altını çizerek, erken çocukluk eğitiminin hayata daha yoksun başlayan çocukların mutlu, huzurlu, başarılı olmaları ve yaşadıkları topluma artı değer katmaları açısından ne kadar mühim olduğunu vurguladı.

UNICEF ODA / BDT Bölge Temsilciliği’nden Erken Çocukluk Gelişimi Danışmanı Dr. Deepa Grover dezavantajlı çocuklara ulaşmak için kalitenin sağlanması ve toplum temelli hizmetler gibi yenilikçi modeller geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konferans, uzmanlara EÇE hizmetlerinde kalite, erişim ve hakkaniyet konusunda deneyimlerini paylaşma fırsatı vermenin yanı sıra, EÇE’de kalitenin bileşenleri konusunun daha iyi anlaşılmasını sağladı. Aynı zamanda Türkiye’de EÇE kalite çerçevesini geliştirmek ve eşitlik temelinde tüm çocukların EÇE hizmetlerine erişimini sağlamak için siyasi kararlılık ve sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulundu. Etkinlik, Türkiye’de EÇE hizmetlerinin kalitesi bağlamında UNICEF destekli projenin sonuçlarının sürdürülebilir kılınmasına katkıda bulunacak bir platform oluşturulmasını sağladı.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

2010 yılında başlatılan Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, MEB tarafından AB’nin mali ve UNICEF’in teknik desteğiyle uygulanmaktadır. Proje, MEB kurumları, kamu kuruluşları, belediyeler ve STK’ların kapasitelerini ortaklık mekanizmaları ile güçlendirerek mevcut hizmetlerin kalitesini arttırmayı, dezavantajlı çocuklar ve aileleri için kaliteli kurumsal ve toplum temelli EÇE hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Projenin temel hedef grubu 36 -66 aylık çocuklardır. Proje çerçevesinde, “3-4-5 Erken Eğitimi Seç! sloganıyla bir iletişim ve toplumsal seferberlik kampanyası yürütülmektedir.

Ankara’da 18-19 Haziran 2013 tarihinde Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: “Kalite, Erişim ve Hakkaniyet” başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi. Katılımcılar arsında birçok kamu kurumundan karar alma mercileri, yerel yönetimlerin ve STK’ların temsilcileri, akademisyenler, uygulayıcılar ve araştırmacılar bulunmaktadır.

Konferansta tartışılan en önemli konulardan biri, Türkiye’de kalite standartları dâhil olmak üzere, EÇE hizmetleri için düzenleyici çerçeveydi. Ülke genelinde kaliteli EÇE hizmetlerinin uygulanması için alternatif modeller geliştirme, kapasite geliştirme ve ortaklık kurma alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda da sunumlar yapılmıştır. Konuşmacılar, toplum temelli EÇE hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak için resmi düzenlemelere duyulan ihtiyacı vurgulamışlardır. EÇE uygulayıcıları için daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik talepler dile getirilmiştir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası uzmanlar, Türkiye’deki okul öncesi eğitim programında yapılan gözden geçirme çalışmasını diğer ülkelerde gerçekleştirilen benzer çalışmalar ile karşılaştırmıştır.

Nitelikli Erken Çocukluk Eğitimi Her Çocuğun Hakkıdır

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonilla Avrupa Birliği’nin okul öncesi eğitimdeki hedefinin %95 olduğunun altını çizdi ve Türkiye’de son yıllarda okul öncesi eğitim oranlarının yükselişinden memnuniyet duyduklarını ve bu başarının Türkiye’yi erken çocukluk eğitimi alanında daha yüksek hedefler koymak için cesaretlendireceğini söyledi. .

UNICEF Temsilci Yardımcısı Regina De Dominicis “Projemiz Ekim ayında bitse de, ardında erken çocukluk eğitimi ve gelişimi için önemli bir miras bırakmaktadır:  Okul öncesi eğitim için yerel paydaşlar ve aileler de kilit rol oynamaya devam edeceklerdir.” dedi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda Kocabıyık ise okul öncesi eğitimde hakkaniyet temasına ne kadar önem verdiklerinin tekrar altını çizerek, erken çocukluk eğitiminin hayata daha yoksun başlayan çocukların mutlu, huzurlu, başarılı olmaları ve yaşadıkları topluma artı değer katmaları açısından ne kadar mühim olduğunu vurguladı.

UNICEF ODA / BDT Bölge Temsilciliği’nden Erken Çocukluk Gelişimi Danışmanı Dr. Deepa Grover dezavantajlı çocuklara ulaşmak için kalitenin sağlanması ve toplum temelli hizmetler gibi yenilikçi modeller geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konferans, uzmanlara EÇE hizmetlerinde kalite, erişim ve hakkaniyet konusunda deneyimlerini paylaşma fırsatı vermenin yanı sıra, EÇE’de kalitenin bileşenleri konusunun daha iyi anlaşılmasını sağladı. Aynı zamanda Türkiye’de EÇE kalite çerçevesini geliştirmek ve eşitlik temelinde tüm çocukların EÇE hizmetlerine erişimini sağlamak için siyasi kararlılık ve sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulundu. Etkinlik, Türkiye’de EÇE hizmetlerinin kalitesi bağlamında UNICEF destekli projenin sonuçlarının sürdürülebilir kılınmasına katkıda bulunacak bir platform oluşturulmasını sağladı.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

2010 yılında başlatılan Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, MEB tarafından AB’nin mali ve UNICEF’in teknik desteğiyle uygulanmaktadır. Proje, MEB kurumları, kamu kuruluşları, belediyeler ve STK’ların kapasitelerini ortaklık mekanizmaları ile güçlendirerek mevcut hizmetlerin kalitesini arttırmayı, dezavantajlı çocuklar ve aileleri için kaliteli kurumsal ve toplum temelli EÇE hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Projenin temel hedef grubu 36 -66 aylık çocuklardır. Proje çerçevesinde, “3-4-5 Erken Eğitimi Seç! sloganıyla bir iletişim ve toplumsal seferberlik kampanyası yürütülmektedir.