Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

UNICEF çocukların korunması yolunda kritik bir adım olan Silah Ticareti Anlaşmasının kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır


NEW YORK, 2 Nisan 2013 - UNICEF çocukların korunması yolunda kritik bir adım olan, silahların bir ülkeden diğerine transferini düzenleyen Silah Ticareti Anlaşmasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Silah ticareti üzerindeki etkin küresel gözetim eksikliği, silahların kitlesel ölçekte kötüye kullanımına yol açarak kitlesel ölüm ve yaralanmalara sebep olmuştur.

UNICEF’in Çocuk Koruma Bölüm Başkanı Susan Bissel “Anlaşmanın çocuk ve kadınlara özellikle atıfta bulunması gerçekten cesaret vericidir” dedi.

“Silah Ticareti Anlaşması, devletlerden silah transferine izin vermeden önce, bunun kadın ve çocuklara yönelik şiddeti kolaylaştırabileceğini tam olarak göz önünde bulundurmalarını istiyor. Silahların birçok ülkede, hatta savaşların yaşanmadığı çoğu ülkeler de dahil olmak üzere,  çocuk ve ergenlerin ölümüne yol açan en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeği bu durumun önemini gösteriyor” diye belirtti.

Silahlı şiddet konusunda birey ve grupların deneyimleri yaş ve cinsiyete bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Çoğu zaman, çocuklar silahlı şiddetin sadece kurban ve tanığı değil, aynı zamanda faillerine de dönüşebilmektedir.

Çocuklar kendilerinin veya aile bireylerinin yaralanması, göç, yoksulluk, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması gibi silahlı şiddetin doğrudan etkileri ve dolaylı sonuçlarına katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

“Şimdiki zorluk Antlaşmanın uygulanmasını sağlamaktır. Bu, en küçük toplulukları bile etkileyen, küresel çapta muazzam bir endüstriyi denetim altına almak için bir ilk adımdır. Hükümet liderleri, sivil toplumun yoğun katılımı ve BM ailesi sayesinde sonunda bir silah ticareti anlaşmamız oldu.”  

###

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel + 1 212 303 7984, Cep: + 1 917 213 5188, psmerdon@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, 90-312 454 1000 shosta@unicef.org