Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

Çocukların Gözü Kulağı: Kamu Denetçiliği Kurumu


18 Nisan 2013, Ankara - UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier ve Türkiye Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu çocuk haklarının mümkün olan en üst düzeyde korunmasını amaçlayan Ortak Eylem Planı'nı bugün imzaladılar. Çok boyutlu Ortak Eylem Planı çeşitli alanlara odaklanıyor. Bunların arasında çocuklarla ilgili bilgi üretilmesi, çocuklar için şikâyet mekanizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve usuller geliştirilmesi de yer alıyor.

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumuyla ilgili yasayı Haziran 2012’de kabul etmiştir. Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisi, TBMM tarafından seçilerek 2012 yılı Aralık ayı itibarıyla görevlerine başlamışlardır. Bu yasada yer alan özel bir madde,  beş Kamu denetçisinden birinin özellikle kadın ve çocuk haklarına odaklanmasını öngörmektedir. UNICEF, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması ile Kamu Denetçilerinden birinin kadın ve çocuk haklarından sorumlu olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu sayede hakların eşitlikçi bir perspektiften yaşama geçirilmesi güvence altına alınmış olacaktır. 

Çocukların ve kadınların seslerinin her ortamda duyulmasının önemini vurgulayan Marie-Pierre Poirier konuşmasında şunları söyledi: “Uluslararası deneyim, Kamu Denetçiliği Kurumunun varlığıyla; çocuk haklarının daha iyi korunduğunu, politikalar belirlenirken çocukların çıkarlarının dikkate alındığını ve çocuklarla ilgili politikaların fonlarla da desteklendiğini göstermektedir.”

M. Nihat Ömeroğlu ise yaptığı konuşmada şu görüşü dile getirdi:  “Bağımsız izleme, eğitim, adalet, sağlık ile sosyal politikalar gibi konularda, özellikle de çocuklar ile kadınlar söz konusu olduğunda;  Kamu kurumlarının hesap verebilirliklerinin sağlanmasında değerli bir araçtır. UNICEF gibi Dünya ölçeğinde bir çocuk hakları savunucusu  ile kurulan işbirliği, çocukların haklarını gözetmede bizim için önemli bir destek olacaktır.” 

Bir ülkede çocuk haklarını savunmak için oluşturulan bağımsız kurumlar, o toplumun çocuklara nasıl baktığının göstergesidir. Böylesi kurumlar, kendilerine meşruiyet ve geniş toplumsal sahiplenme sağlayan siyasal ve toplumsal süreçlerle belirlenmelidir. Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini kendilerine ilke edinerek çocuklar için kamu denetçiliği görevini üstlenenler, onların yararının gözetilmesinin ve onlara uygun bir yönetimin sağlanmasının eleştirel bakışlı savunucularıdır.

Daha fazla bilgi için:

İlhan Ceylan, Kamu Denetçiliği Kurumu Dış İlişkiler Temas Noktası, Tel: 0312 465 22 00ilhan.ceylan@ombudsman.gov.tr

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: 0312 454 1000, shosta@unicef.org