Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

"Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır"


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF, kendi anne babalarından ayrı çocuklara, kendilerine bakacak ve parçası olacakları bir aile sağlanmasını öngören koruyucu aile sisteminin geliştirilmesi için güçlerini birleştiriyor. Son dönemde başlatılan "Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır" kampanyası sonucunda halen 600 çocuk bakıcı aile sisteminden yararlanıyor. Ancak, bugün yaklaşık 14 bin kadar çocuk hala kurumlardadır. Bakan Fatma Şahin ile UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier Türkiye'nin son dönemde kaydettiği ilerlemeleri değerlendirmek üzere bugün bir araya geldiler.

Türkiye, 18 Nisan 2013 –Tüm kız ve erkek çocukların kendilerini koruyacak, sevgi ve destek sağlayacak, kendilerini güvende hissedecekleri sıcak bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Ne var ki Türkiye’de kendilerine bakabilecek durumda veya bir parçası olabilecekleri aileden yoksun yaklaşık 14 bin çocuk kurumlarda ve yurtlarda kalmaktadır. Pek çok örnekte bu çocukların öz anne babaları hayattadır; ancak, zihinsel, fiziksel ve psikolojik ya da ekonomik-sosyal sorunlar nedeniyle çocuklarına bakabilecek durumda değildir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunun mümkün olduğu her durumda çocukların kendi anne babalarıyla birlikte kalmalarını sağlamayı amaçlamakta, bu amaca yönelik olarak finansal yardımlar ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Ancak, bunun gerçekleşemeyeceği durumlarda en iyi seçenek, çocuğun asıl anne babasının durumu iyileşinceye kadar kendisine aile ortamında bakım sağlanmasıdır.

Geçtiğimiz son birkaç ay içinde Bakanlık koruyucu ailelerin sayısını artırmak ve bu ailelerdeki bakım kalitesini yükseltmek için yoğun çabalar sarf etmektedir. Bu alanda yeni ve daha esnek bir yönetmelik hazırlanmıştır. İlgilenen aileler, profesyoneller ve gönüllüler için bilgi kaynakları ve eğitim materyalleri hazırlanmıştır. “Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır” vurgulu geniş ölçekli bir iletişim kampanyası da Sayın Emine Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, tüm çocukların temel haklarından biri olarak bir aile ortamında yaşamanın önemini vurgulamaktadır. Kurumsal bakım bir çocuğun barınma, sağlık ve korunma haklarını güvence altına alabilir; ancak hiçbir zaman sıcak bir aile ortamının yerini tutamaz. Bu nedenle UNICEF Bakanlık tarafından yürütülen kampanyaya ve koruyucu aile sisteminin geliştirilmesi çabalarına açık destek vermiştir.

Kampanyanın başlamasının ardından daha şimdiden 611 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilmiştir. Bu, önceki yıllarla karşılaştırıldığında % 40 artış anlamına gelmektedir. Koruyucu aile sistemindeki gelişmeler günlük olarak resmi web sitesinden izlenebilir: http://www.koruyucuaile.gov.tr/tr

UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier bakanlığın çabalarına duyduğu hayranlığı dile getirdikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Davranışsal sorunları olanlar ve engelliler dâhil olmak üzere tüm çocuklara yönelik kaliteli koruyucu aile sisteminin genişlemesi büyük bir ihtiyaca yanıt vermektedir. Böylece, kendi ailelerine sorunlarını aşmaları için destek verilirken, bu çocuklar kişisel temelde bakım almakta ve sevgi görmektedir. Böylece, hiçbir bebek veya küçük çocuk kurumda yaşamak zorunda kalmayacaktır ki bunun küçük çocuklar açısından ne kadar sakıncalı olduğu araştırmalarla sabittir.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise, Türkiye’nin sağladığı etkileyici gelişmenin UNICEF tarafından da tanınmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk haklarını güvence altına almaya kararlıdır ve bir aile ortamında büyümek de hükümetin üzerinde büyük bir titizlikle durduğu haklar arasındadır. Bu henüz kampanyamızın başlangıcı; çocuklar için, onların yararına gerçekleştirdiğimiz reformların sonuçlarını sizlerle ve çocuklarla paylaşmaya devam edeceğiz.”