Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

Çocuk Refahı Gelişimini Ölçmek için Göstergeler


Ankara, 25 Nisan 2013 Türkiye'de "Çocuk Refahı Göstergeleri"nin belirlenmesinde ulusal bir çerçeve oluşturma süreci başlatıldı. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF'in kamu görevlileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği "Çocuk Refahı Konferansı" nda katılımcılar çocuk refahını geliştirecek doğru politikalar oluşturmak için bu gelişmeyi ölçebilecek doğru göstergeler belirlenmesi gerektiği mesajını verdiler.

Konferansın açılış töreninde UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin çocuk refahının artırılması konusunda ortaklığı daha da derinleştirme taahhüdünde bulundular.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban açılış konuşmasında “Son birkaç ay içinde bile önemli gelişmelere tanık olduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı her çocuğun bir ailesi olması için çok başarılı bir korucuyu aile kampanyası başlattı. Ortaöğretim zorunlu hale getirildi. Çocuk ve kadınların karşılaştıları zorlukları, hak ihlalerini takip eden, şikayetlerini gözeten ve gerekli tedbirleri alıp  bunlar hakkında işlem yapmak üzere bir kamu denetçilik kurumu oluşturuldu. Türkiye’nin çocuklar için yapmış ve yapmakta olduklarının birçok açıdan diğer ülkeler için örnek teşkil edeceğine derinden inanıyorum”dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise açılış konuşmasında; Türkiye’deki çocukların durumunu genel olarak değerlendirmiş, bu kapsamda son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunmuş, Kalkınma Bakanlığınca yürütülmekte olan SODES projesinde ve halen hazırlıkları devam eden 10. Kalkınma Planında çocuklara verilen önemi vurgulamıştır. Bakan Yılmaz ayrıca, çocuklar konusunda UNICEF’le yürütülen çalışmalara ve Konferansın gündeminde yer alan çocuk refahına ilişkin iki çalışmanın önemine değinmiştir. Çocuk alanında yaşanmış pek çok gelişme olduğunu belirten Bakan Yılmaz, bununla birlikte sosyo-ekonomik ve bölgesel eşitsizlikler, eğitime katılım, eğitimde kalite sorunları, yoksulluk, çocuk işçiliği, suça sürüklenme, şiddet ve cinsel istismar gibi acil gündemler olduğunu belirtmiş, bu konuların sadece kamu kurum ve kuruluşlarınca değil tüm toplumca çalışılması gerektiğini ifade etmiştir.

Son yıllarda gelişmiş ülkeler, çocuklara yönelik hizmet ve politikalarda çocukların iyi olma halini dikkate almaktadırlar. Bu hükümetlerin ve UNICEF’in dahil olduğu uluslararası kurumların çabaları sonucudur. Çocukların iyi olma hali çok boyutlu ve dinamik doğası nedeni ile çocuklarla ilgili sorumluluk taşıyan herkesi içerir ve işbirliği gerektirir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise konuşmasında, çocuklara yapılacak her türlü yatırımın çok önemli olduğunu ve insanlığa yapılan en büyük yatırım olduğunu belirtti. Ülkemizde çocuk refahının artırılması için son yıllarda bütçede çocuğa ayrılan payın rekor seviyede arttığını vurgulayan Bakan Şahin; Türkiye’nin her zaman çocuğun yanında yer aldığını ve çocuğun lehine tavır sergilediğini ifade etti. Şahin, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş, iç çatışma ve benzeri olaylarda en çok çocukların olumsuz etkilendiğini; buna karşı yürütülecek mücadeleyi başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere bütün ülkelerin yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konferans’ta UNICEF’in teknik desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından geliştirilen “Çocuk Refahı Belgesi” ve “Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi”nin başlıca bulguları paylaşıldı. Katılımcılar çocuk refahını ölçmenin önemi konusunda bilgilendirilirken; Türkiye için örnek teşkil edebilecek iyi uygulamalar sunuldu. Ayrıca, UNICEF’in teknik desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından geliştirilecek olan, Türkiye’de Çocuk Refahı Göstergelerinin belirlenmesinde ulusal bir çerçeve oluşturma süreci başlatıldı.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, 0312 454 1000, shosta@unicef.org