Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

Suriye'deki çatışmalar yüz binlerce çocuğu eğitimden yoksun bırakıyor


UNICEF değerlendirmesine göre okul altyapısı ciddi hasar görmüş durumda ve okula devam giderek düşüyor AMMAN/ŞAM, 5 Mart 2013 - UNICEF tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Suriye krizi ikinci yılını doldururken giderek tırmanan şiddet yüz binlerce çocuğun eğitimini tehdit etmektedir. Ülkedeki okulların beşte biri ya doğrudan doğruya fiziksel hasar görmüş ya da yerlerinden olan kişilerin barındırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Çatışmaların en fazla yoğunlaştığı kentlerde bazı çocuklar daha şimdiden iki ders yılını kaybetmiştir.

UNICEF Suriye Temsilcisi Youssouf Abdel-Jelil konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir “Suriye’deki eğitim sistemi şiddetin etkilerinden büyük zarar görmektedir. Bir zamanlar okullarının kalitesiyle gurur duyan Suriye şimdi yıllar boyu sergilenen çabalarla elde edilen kazanımların tersine dönüşüne tanıklık etmektedir.”  

UNICEF tarafından Aralık 2012’de yapılan eğitimle ilgili değerlendirmeye göre bugün pek çok ana baba güvenliklerinden endişe ettikleri için çocuklarını okula göndermede isteksizdir.

Değerlendirmedeki diğer bulgular arasında aşağıdakiler de yer almaktadır:

  • İdlib’de 772 (mevcut okulların yüzde 50’si), Halep’te 300 ve Deraa’da 300 olmak üzere en az 2.400 okul hasar görmüş veya yıkılmıştır;
  • 1.500’den fazla okul yerlerinden olan kişilere için barınak olarak kullanılmaktadır; 
  • 110’dan fazla öğretmen ve diğer eğitim personeli çatışmalarda ölmüş ve daha çok sayıda eğitimci de işe gitmemektedir. Örneğin İdlib’de öğretmenlerin görev devamlılığı yüzde 55’i geçmemektedir;
  • Halep’te okula devam eden çocuk oranı yüzde 6’ya kadar düşmüştür;
  • Kimi okullar silahlı kuvvetler ve çatışmalarda yer alan gruplar tarafından kullanılmaktadır.

Değerlendirmeye göre çatışmaların özellikle şiddetli geçtiği İdlib, Halep ve Deraa’daki okullar durumdan en fazla etkilenenlerdir. Bunun sonucunda çocuklar çoğu kez derslere girememekte, bazen okula yalnızca haftada iki gün gitmektedir. 

Yerlerinden olan çok sayıda ailenin bulunduğu yörelerde ise sınıflar aşırı kalabalıklaşmıştır ve 100 kişilik sınıflar görülmektedir. 

Abdel-Jelil sözlerine şöyle devam etmiştir: “Okulda olmak çocuklara güvenlik ve korunma hissi vermekte, aileler de çocuklarının geleceği konusundaki umutlarını yitirmemiş olmaktadır. Bu nedenledir ki görüştüğümüz birçok ana baba eğitimi tereddütsüz birinci öncelikleri olarak görmektedir.”

Suriye içinde çocukların öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması adına UNICEF Humus, Deraa, Şam’ın kırsal kesimleri,  Tartus, Lazkiye, Hama ve Kuneytra’da 170’ten fazla okul kulübünü desteklemektedir. Bu kulüpler sayesinde yaklaşık 40 bin çocuk büyük ihtiyaç duydukları telafi eğitimi alabilmekte ve rekreasyon etkinliklerine katılabilmektedir. UNICEF ayrıca öğretim ve öğrenim malzemeleri dağıtmakta, hasar gören okulları onarmaktadır.

Ne var ki, kulüplerin Mayıs ayı sonuna kadar açık tutulabilmesi için ek 1 milyon dolara ihtiyaç vardır. Kaynak yetersizliği nedeniyle acilen ihtiyaç duyulan prefabrik sınıfların temini, öğrenim mekânlarının onarımı ve rehabilitasyonu, öğretim ve öğrenim malzemeleri sağlanması gibi çalışmalar da aksamaktadır. 

Genel olarak alındığında içinde bulunduğumuz yılın ilk altı ayında Suriye’de gerçekleştireceği eğitim programları için UNICEF’in 20 milyon dolara ihtiyacı vardır ve şu ana kadar bunun ancak 3 milyonu sağlanabilmiştir.


Editörlere not: UNICEF Suriye’nin eğitim alanındaki öncelikleri şunlardır:  1 milyon çocuğa okul malzemeleri sağlanması; yerlerinden edilmiş olanlar başta 150 bin çocuğun eğitim imkânlarına kavuşturulması; 300 bin çocuğun duygusal yönden desteklenmesi; okul devamlılığını artırmak ve eğitime yeniden başlanmasını sağlamak üzere prefabrike sınıf temini.

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Daha fazla bilgi için:

Simon Ingram, UNICEF Bölge Ofisi, Tel: +962-79-590-4740, singram@unicef.org

Juliette Touma, UNICEF Bölge Ofisi, Tel: +962-79-867-4628, jtouma@unicef.org

Iman Morooka, UNICEF Suriye, Tel: +963-958-55-88-93, imorooka@unicef.org