Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2013)

İsrail'in askeri gözetimi altındaki Filistinli çocuklar için daha iyi koruma gerekiyor - UNICEF


KUDÜS, 6 Mart 2013 - UNICEF bugün yaptığı bir açıklamada İsrail'in askeri gözetimi altında tutulan Filistinli çocuklara yönelik muamelesinin iyileştirilmesi için benimsenebilecek pratik önlemleri özetledi. Çocukların kuruluşu UNICEF, İsrail'in askeri gözetimi altındaki çocuklar: gözlemler ve tavsiyeler başlığını taşıyan bilgilendirme raporunda, İsrail'in askeri gözetimi altında tutulan çocuklara Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve diğer uluslararası standartlara uygun davranılmasına yönelik önlemler tavsiye etti.

Mevcut hukuksal çerçeveyi ve gözaltındaki çocukların haklarına yönelik ihlaller konusundaki ifadelerini temel alan rapor, çocukların tutuklanmaları, nakilleri ve sorgulanmaları sırasında kötü muamele örnekleri görüldüğünü belirtmektedir.

Raporda, gözlerini bağlanmasının ve hücre hapsinin yasaklanması gibi uluslararası standartlara uygun olarak çocukların daha iyi korunmalarına yönelik bir dizi tavsiye yer almaktadır.

Rapor, ayrıca, istisnai durumlar dışında çocukların gece gözaltına alınmamaları ve çocuk şüphelilerin sorgulanması sırasında bir avukatın veya aile üyesinin hazır bulunması gibi tavsiyelerde bulunmaktadır.

Rapor aynı zamanda işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu Özel Raportörü ile İşgal Altındaki Topraklarda İsrail’in Uygulamaları BM Özel Komitesi’nin 2002 yılındaki bulgularını teyit etmekte ve pekiştirmektedir.

UNICEF, İsrail’in askeri sistemi içinde Filistinli çocuklara yönelik uygulamalarda son yıllarda görülen kimi iyileşmeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Bunların arasında Filistinli çocukların reşit sayılacakları yaşın 16’dan 18’e yükseltilmesi de vardır. UNICEF, askeri gözetim altında tutulan Filistinli çocukların haklarını ve iyiliğini gözeten güvenceleri artırmak üzere İsrail askeri yetkilileri nezdinde girişimlerini sürdürecektir.

UNICEF hakkında 

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF’in bilgilendirme raporu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir:

http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Catherine Weibel, UNICEF, işgal altındaki Filistin toprakları, Tel: + 972-54-778-7604,cweibel@unicef.org

Simon Ingram, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Tel: + 962 79 590 4740,singram@unicef.org