Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Mart > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (3/2013)

UNICEF açıkladı: Temiz olmayan su, yetersiz sanitasyon ve hijyen yüzünden her gün çocuklar ölüyor


NEW YORK, 22 Mart 2013 - Dünya bugün Dünya Su Günü'nü kutlarken UNICEF hükümetlere, sivil topluma ve yurttaşlara istatistiklerin ardındaki çocuk yüzlerini unutmamaları çağrısında bulundu. Küresel ölçekte, her gün 5 yaşından küçük tahminen 2 bin çocuk ishalli hastalıklar yüzünden ölmektedir ve bu ölümlerin yaklaşık 1.800 kadarı su, sanitasyon ve hijyenle ilişkilidir.

UNICEF su, sanitasyon ve hijyen programı küresel başkanı Sanjay Wijesekera konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: “Zaman zaman büyük sayılara o kadar fazla odaklanıyoruz ki her istatistiğin ardında yatan insani trajedileri gözden kaçırıyoruz.”

“Her gün, anaokuluna giden çocukları taşıyan 90 okul otobüsü kaza yapıp hiç kurtulan olmasa dünyanın gözleri bu duruma çevrilir. Gelgelelim, yetersiz su, sanitasyon ve hijyen yüzünden her gün olan tam da budur.” 

İshalli hastalıklar yüzünden meydana gelen çocuk ölümlerinin hemen hemen yüzde 90’ı doğrudan doğruya temiz olmayan su, sanitasyon ya da hijyen yetersizliklerine bağlıdır. Giderek artan dünya nüfusuna karşın bu nedenlere bağlı ölümlerin sayısında son on yıl içinde yılda 1,2 milyondan 760 bine azalma görülmüştür. Ancak UNICEF bu sayının bile çok yüksek olduğunu belirtmektedir.

UNICEF çocuk ölümleri verileri, 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yarısının yalnızca beş ülkede meydana geldiğine işaret etmektedir: Hindistan, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan ve Çin. Dünyadaki tüm beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin üçte biri iki ülkede meydana gelmektedir (yüzde 24 ile Hindistan ve yüzde 11 ile Nijerya). Bu iki ülke aynı zamanda su ve sanitasyon sistemlerinde iyileştirme yapılmayan önemli nüfus kesimlerinin yaşadığı ülkelerdir.

Gelişmiş ve sağlıklı içme suyu sistemlerinden yoksun 783 milyon insanın 119 milyonu Çin, 97 milyonu Hindistan, 66 milyonu Nijerya, 36 milyonu Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve 15 milyonu da Pakistan’dadır.

Sanitasyonla ilgili veriler daha da kötüdür. Bu ülkelerde geliştirilmiş sanitasyon imkânlarından yoksun nüfus sayıları ise şöyledir: Hindistan 814 milyon, Çin 477 milyon, Nijerya 109 milyon, Pakistan 91 milyon ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 50 milyon. Su ve sanitasyon alanlarında yapılacak iyileştirmeler bu ülkelerde çocuk ölümlerinin azaltılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Wijesekera’nın sözleriyle: “Sayılar soğuk ve duygusuz ifadeler olabilir; ancak bunlar gerçek çocukların gerçek yaşamlarını temsil etmektedir. Her çocuk önemlidir. Her çocuğun sağlık, yaşama, olabildiğince iyi bir geleceğe doğru yönelme hakkı vardır.”

“Kalkınma camiası olarak, bizler her gün küçük çocukların yüzlerine bakmazsak hedefi iyice şaşırmış oluruz.”

Wijesekera’ya göre 1990’dan bu yana sağlanan ilerleme, siyasal irade sergilendiğinde, gerekli yatırımlar yapıldığında, hakkaniyet ve ulaşılması en zor olana ulaşma ilkelerine odaklanıldığında, belki bir de kuşak gibi kısa bir zaman zarfında her çocuk daha iyi içme suyu ve sanitasyon imkânlarından yararlanır duruma gelecektir.

# # #

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Haziran 2012’de, Etiyopya, Hindistan ve Birleşik Devletler hükümetleri UNICEF’le birlikte beş altı çocukların önlenebilir ölümlerini sona erdirmek için bir yol haritası açıkladılar. O zamandan beri, Çocuk YaşatmaYenilenmiş bir Söz başlığı altında, dünya hükümetlerinin yarıdan fazlası çalışmaya katıldı ve çocukların yaşatılmasına yönelik verdikleri sözü yenilediler.

Daha fazla bilgi için:

Rita Ann Wallace, UNICEF New York,Tel: +1212-326-7586; Cep: +1917-213-4034; rwallace@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: 0312 454 1000, shosta@unicef.org