Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

Türkiye'deki Suriyeli çocuklara destek!


Ankara, 27 Mart 2013 - Avrupa Birliği ve UNICEF-Türkiye, Türkiye'deki kamplarda yaşayan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan okul çağındaki Suriyeli çocuklara ve gençlere (4-18 yaş) yardım amacıyla "Türkiye!deki Suriyeli Çocukların Durumlarını İyileştirme" projesini başlatmıştır. 18 ay süreli projenin toplam bütçesi 5,6 milyon Avro olup bunun 4,75 milyon Avro'luk bölümü AB İstikrar Aracı'ndan karşılanmaktadır.

Proje, istikrar ve süreklilik duygusunun yeniden tesisine katkıda bulunmak amacıyla Suriyeli çocukların ve gençlerin güvenli, katılımcı ve kapsayıcı eğitim olanaklarına ve boş zaman-oyun mekânlarına erişimlerine yardımcı olmayı öngörmektedir. UNICEF’in uygulamadaki ortak kuruluşu Türkiye Kızılay Derneği iken UNICEF ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla yakın işbirliği içinde olacaktır. 

Şiddetten kaçan ilk Suriye yurttaşları Türkiye’ye 2011 yılının Nisan ayında ulaşmıştı. Halen Türkiye’de 190 bini aşkın Suriyeli kamplarda yaşarken, önemli bir bölümünü çocukların oluşturduğu azımsanamayacak sayıda Suriyeli de kampların dışında bulunmaktadır. Bu ortak proje, okul çağındaki 97 bin çocuğu hedeflemektedir.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban, AB ile ortak girişimin başlatılması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi ve “bu Suriyeli çocuk ve gençlerin eğitimi gibi kritik bir konunun AB ortaklığıyla desteklenmesinin ilk adımıdır” dedi.

Üye Devletleriyle AB, Suriye’de yaşanan kriz dolayısıyla yapılan yardımlar açısından en önde gelen bağışçılar arasındadır. AB yardımları 322 milyon Euro AB kurumlarından, 228 milyon Euro da Üye Devletlerden olmak üzere toplam 550 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Kuveyt’te kararlaştırılan 172 milyon Euro’luk ek yardım bu toplamın dışındadır. İnsani yardımların büyük bölümü Suriye içine yönelirken, ihtiyaçların çok fazla olduğu Ürdün ve Lübnan’a da önemli yardımlarda bulunulmaktadır.

Bu AB-UNICEF projesi, krizden etkilenen Suriye’deki ve komşu ülkelerdeki nüfus kesimlerine yönelik bölgesel bir destek programı oluşturmayı amaçlayan ‘istisnai yardım önleminin’ bir parçasını oluşturmaktadır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Elçi Jean-Maurice Ripert projenin “Avrupalıların, başta en güç durumdakiler olan çocuk ve gençler olmak üzere, Suriye’deki krizden etkilenen insanlarla dayanışmasının bir ifadesi olduğunu” belirtmiştir.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, 90-312 454 1000 shosta@unicef.org

Banur Özaydın, AB Türkiye Delegasyonu, banur.ozaydin@eeas.europa.eu

.