Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2013)

Kadın Sünneti tehdidi altındaki kızların sayısı azalıyor


Uygulama gerilerken UNFPA ve UNICEF çabalara hız verilmesi çağrısında bulundu NEW YORK, 6 Şubat 2013 Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan yeni verilere göre yaşamı tehdit edici bir uygulama olarak Kadın Sünneti tehdidi altında olan kız sayısı azalmıştır.

Eldeki verilere göre Kadın Sünneti uygulaması genel olarak azalmakta ve genç kuşaklar bu uygulamaya artık daha az maruz kalmaktadır. 

Kadın Sünnetinin yoğunlaştığı 29 Afrika ve Orta Doğu ülkesinde ortalama rakamlara bakıldığında 45-49 yaş grubundan olup bu uygulamaya maruz kalan kadın oranı tahminen yüzde 53 iken, 15-19 yaş grubundan kızlarda uygulama oranı yüzde 36’da kalmaktadır. Azalma, kimi ülkelerde özellikle çarpıcı boyutlardadır. Örneğin Kenya’da 45-49 yaş grubundan kadınların bu uygulamaya maruz kalmış olma olasılığı 15-19 yaş grubundan kızlara göre üç kat daha fazladır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Bu ilerleme, Kadın Sünnetine son vermenin mümkün olduğunu göstermektedir. Kadın Sünneti kendi başına büyük bir yanlış olmanın ötesinde bir uygulamadır. Milyonlarca kız çocuğun ve kadının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bu uygulamayı sona erdirmeliyiz ve bunu yapabiliriz.”

UNICEF tarafından yapılan bu en son tahminler, söz konusu 29 ülkede en az 120 milyon kız ve kadının Kadın Sünneti deneyimini yaşadığını göstermektedir. Bugünkü eğilimler veri alındığında, 15 yaşından küçük 30 milyon kızın halen risk altında olduğu söylenebilir. Kadın Sünneti konusundaki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve UNICEF Ortak Programı, kız çocukların ve gelecek kuşakların Kadın Sünnetine maruz kalmasını önleme çabalarında ilerleme sağlamaktadır.

Yeni tahminler, BM Genel Kurulunun 2012 yılı Aralık ayında oybirliğiyle benimsediği ve üye devletleri Kadın Sünnetine bütünüyle son verme yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaya davet ettiği kararın sonrasındaki durumu yansıtmaktadır. 

Kadın Sünneti konusundaki UNFPA-UNICEF Ortak Programının oluşturulduğu 2008 yılından bu yana, 15 ülkede yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı hemen hemen 10 bin topluluk bu uygulamayı reddetmiştir. Geçen yıl, Afrika’nın çeşitli yörelerinden toplam 1.775 topluluk Kadın Sünneti uygulamasına son verme kararlılıklarını açıkça dile getirmiştir. 

Uygulamanın yaygın görüldüğü ülkelerde bile tutumlar değişmektedir. Örneğin, kızların ve kadınların yaklaşık yüzde 90’ının bu uygulamayla sünnet edildiği Mısır’da, 15-49 yaş grubundan evli kadınlar arasında Kadın Sünnetine son verilmesini isteyenlerin oranı 1995’ten 2008’e % 13’ten % 28’e iki kat artmıştır.

UNFPA Genel Direktörü Dr. Babatunde Osotimehin’in görüşleri ise şöyledir: “Daha da güçlenmiş kadınlar ve kızlar, ayrımcılık ve şiddet döngüsünün kırılması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, üreme hakları dâhil olmak üzere insan haklarının geliştirilmesi ve korunması açısından kilit önemdedir. UNFPA ve UNICEF, hükümetler ve sivil toplumla birlikte çalışarak, Kadın Sünnetine son verilmesinde insan haklarına dayalı ve kültürel açıdan duyarlı bir yaklaşımı başarıyla hayata geçirmiştir.”

UNFPA ve UNICEF Genel Direktörleri, Genel Kurul kararına yansıyan siyasal iradenin somut yatırımlara dönüşmesi halinde kızların ve kadınların haklarının ciddi ihlali anlamına gelen Kadın Sünnetinin geçmişe gömülmesinin mümkün olacağını belirtmişlerdir. Genel Direktörler, BM kararını bir kez daha hatırlatarak, topluluk, ülke, bölge ve uluslararası düzeylerde olumlu toplumsal değişimi teşvik eden eşgüdümlü bir yaklaşım çağrısında bulunmuşlardır.

Kadın Sünneti ile ilgili olarak ülkelerdeki durumu yansıtan verilerin kapsamlı bir derlemesi ve analizi UNICEF tarafından 2013 yılı ortalarında yayınlanacaktır. Bu yayın, ulusal ve bölgesel düzeylerde olmak üzere uygulamanın yaygınlığı, mevcut eğilimler ve istatistikler konusunda küresel bir değerlendirme sunacaktır.

******

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

UNFPA hakkında

UNFPA, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli koşullarda gerçekleştiği ve her çocuğun tam potansiyeline ulaştığı bir dünya için çalışmaktadır. UNFPA ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unfpa.org

Daha fazla bilgi için:

UNICEF:

Sarah Crowe, Genel Direktör Sözcüsü, Tel: +1 212 326 7206 scrowe@unicef.org

Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel. + 1 212 303 7984 / Cep: + 1 917 213 5188, psmerdon@unicef.org

UNFPA: 
Omar Gharzeddine, UNFPA New York, Tel: +1 212 297 5028 gharzeddine@unfpa.org