Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2013)

UNICEF engelli çocuklar için kapsayıcı eğitime destek çağrısında bulundu


NEW YORK, 6 Şubat 2013 UNICEF tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, kapsayıcı eğitim alanında ileriye yönelik politikalar Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya'daki engelli çocukların yaşamlarında olumlu değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.

Yıllar süren tanıtım-savunu çalışmaları sonucunda bugün Sırbistan’da daha çok sayıda okul birinci sınıfa engelli çocuk kabul etmektedir. Karadağ’daki geniş çaplı farkındalık yaratma kampanyaları ve Ermenistan’da sivil toplumun konuyu güçlü biçimde sahiplenmesi, kapsayıcı okullara yönelik talebi artırmıştır. 

UNICEF Yönetim Kurulu’nun New York’taki toplantısı sırasında bu hafta gerçekleştirilen ve engelli çocuklara odaklanan bir bilgilendirme sırasında diğer hükümetlere ve donörlere tüm çocukların kaliteli eğitim hakkını yaşama geçiren politikaları desteklemeleri çağrısında bulunulmuştur.

Bilgilendirme sırasında ülkeler, bu alanda sağladıkları başarıları UNICEF Yönetim Kurulu Başkanı Finlandiya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi H.E. Jarmo Viinanen’e, UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’e, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Marie Pierre Poirier’ye, UNICEF Yönetim Kurulu üyelerine ve bölgeden daimi temsilcilere sunmuşlardır.

Viinanen engellilik durumu, renk, cinsiyet, dil, din ya da ekonomik köken ne olursa olsun eğitim hakkının önemine odaklanmış ve şöyle demiştir: “Tek bir çocuğu bile okul dışında bırakmamalıyız. Her çocuk temel eğitim almada diğerleriyle eşit hakka sahiptir.”

Finlandiya’nın eğitim alanındaki deneyimlerini dinleyicilerle paylaşan Viinanen sözlerini şöyle sürdürmüştür: ”Finlandiya’da temel eğitim, verilen yemekler, ders materyalleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım dâhil olmak üzere tamamen ücretsizdir. Amaçlanan, engelli olanlar dâhil tüm çocukların aynı okullara gidebilmelerini sağlamaktır. Okul ağları bölgesel olarak yaygındır ve motivasyonu yüksek öğretmenlerin kaliteli yetiştirilmelerine büyük önem verilmiştir. Vasıflı öğretmenler, kapsayıcı eğitimde başarı açısından büyük önem taşır.”

UNICEF’ten Poirier: “Bugün verilen örnekler, okulları engelli çocuklar açısından nasıl elverişli hale getireceğimizi pekâlâ bildiğimizi açıkça göstermektedir. Ancak, bundan çok daha fazlasının yapılması gerekmektedir. Bugün birçok ülkede yaygın politikalar, engelli çocukların kapalı kapılar ardında saklı kalmaları anlamına gelmektedir.”

“Yeteneklerini keşfetmek dururken damgalanmaktadırlar. Doğum kayıtları yapılmamaktadır ve böylece ‘görünmez’ hale gelmektedirler. Engelli çocukların eğitime erişebildikleri durumlarda bile bu çocuklar çoğu kez normal okulların dışında bırakılmakta ya da ailelerinden ve çevrelerinden ayrı, özel okullarda toplanmaktadır.”

Bilgilendirme toplantısı sırasında sözü edilen başlıca kazanımlar arasında ise şunlar yer almaktadır:

  • Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Gelişme Bakanı Dr. Zarko Obradovic kimi yenilikçi girişimlerden söz etti. Bunlardan biri olan Kapsayıcı Eğitim Ağında hükümetle birlikte 50’den fazla öğretmen, okul psikologu, pedagog ve sivil toplum kuruluşlarından kişi yer almaktadır. Bu grup, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılmasını izleyen Ulusal İzleme Grubu ile birlikte çalışmaktadır. Bugün toplam öğretmenlerin beşte birini oluşturan 15 bin kadar öğretmen eğitim almıştır. Sırbistan’daki ilkokulların üçte biri 2010 yılında birinci sınıfa kaydolan engelli çocuk sayısını artırmıştır.
  • Hükümeti adına konuşan Ermenistan Daimi Temsilcisi Garen Nazarian tabanda okul düzeyi çalışmadan, özel okulların dönüştürülmesi dâhil olmak üzere kapsamlı bir politika girişimine yönelmenin önemine değindi.
  • Karadağ’dan Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Vesna Vucurovic nüfusun yüzde 80’ine ulaşan üç yıllık bir tanıtım-savunu kampanyasının ana hatlarını aktardı. Araştırma kapsamındaki her dört kişiden biri davranışını değiştirdiğini ve şimdi engelli çocukların da normal okullara ve sınıflara devam etmesini daha fazla kabullendiğini belirtti.

UNICEF donörlerin kapsayıcı yardım programlarına daha fazla odaklanmaya başlamalarını da memnuniyetle karşılamaktadır. Örneğin bugün Avustralya Hükümeti kapsayıcı eğitim ve engelli çocuklar alanında böyle bir yardım programı uygulamaktadır.

2011 Dünya Engelliler Raporu, engelli çocukların toplam nüfus içindeki payını yüzde 5,1 olarak tahmin etmektedir. Başka bir deyişle tüm dünyada 93 milyon kadar engelli çocuk vardır ve Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya bölgesi söz konusu olduğunda bu sayı 5,1 milyondur. Ancak, bu sayılar yalnızca kaba tahminlerdir ve dikkatle yaklaşılması gerekir. Birçok örnekte, temeldeki ulusal verilerin kalite açısından iyileştirilmesi ve güvenilir bir tablo elde edilmesi açısından güncel tanımlar ve tutarlı yöntemlerle toplanması gerekmektedir.

Eğitimden dışlanarak, ana akım eğitim içinde ayrı yerlere konularak ya da kurumlara yerleştirilmiş 600 bin kadar çocukla olsun, çocuklar bugün de görünmez durumdadırlar ve sıralanan bu örnekler bölgedeki birçok ülkede halen yaygın bir yaklaşımı temsil etmektedir.

Bilgilendirme toplantısına UNICEF tarafından hazırlanan Engelli Çocukların Eğitim Hakları: Kapsayıcı Eğitime Hak Temelli Yaklaşım başlıklı bir rapor da sunulmuştur. Bu rapor, kapsayıcı eğitimin toplumda hoşgörüyü ve eşit katılımı nasıl geliştirdiğinin ayrıntılarını vermektedir. Kapsayıcı eğitim, yalnızca engelliler değil tüm çocuklar için öğrenme açısından daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu yaklaşım, tüm öğrenciler için kaliteli eğitim sağlanmasında merkezi önem taşımaktadır; eşitsizlikleri azaltmakta, daha kapsayıcı toplumların inşa edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Engelli çocuklar dâhil tüm öğrenciler öğrenme sürecinde bireyselleştirilmiş hizmetlere ve yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Kapsayıcı eğitim özel okul, özel bakım, pahalı materyal ya da üst düzey teknik uzmanlık gerektirmemektedir.

UNICEF, ayrı tutmayı önlemek, çocukların kalabalık kurumlara yerleştirilmelerine son vermek ve kaliteli bir kapsayıcı eğitim için hükümetlerle birlikte çalışmaktadır. Kapsayıcı eğitim, engelli ya da değil, zengin ya da yoksul; cinsiyetine, etnik, dinsel ve kültürel kökenlerine bakılmaksızın her çocuğun, kendi potansiyelini tam olarak gerçekleyebileceği en yakındaki okula gitmesi demektir. 

###

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin: hashtag#inclusiveeducation.

Daha fazla bilgi için:

Pirjo-Liisa Heikkilä, Finlandiya Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu Basın Danışmanı, + 1 212 8210 217Pirjo-Liisa.Heikkila@formin.fi

Shimali Senanayake, UNICEF Media New York, +1 917 265 4516, ssenanayake@unicef.org

Lely Djuhari, UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi, + 41 7920 44482,ldjuhari@unicef.org