Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2012)

Engelli Çocuklar için Küresel Ortaklık Açılış Forumu


14-15 Eylül günleri UNICEF New York'ta gerçekleştirilen Engelli Çocuklar için Küresel Ortaklık Açılış Forumuna 100 kadar kuruluştan 240 temsilci katıldı ve Forum başarılı biçimde tamamlandı. Katılımcılar gelecek yıl başlatacakları somut eylemleri belirlediler. Bu alanlardaki ilerleme raporları ise Türkiye'nin de 8 katılımcı ülkeden biri olduğu Engellilik Üst Düzey Toplantısı sırasında verilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi toplantıda bir sunum yaparak 3 Aralık 2012'de Ankara'da yapılacak "Çocuk Engelliliği Sorununun Ele Alınmasında Engellerin Aşılması" Konferansı için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Tüm dünyadan 100’den fazla kuruluşu temsil eden 240 katılımcı, kalkınma çabalarında engelli çocukların haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik tanınmasının yollarını tartıştı. Forumda, 2015 yılı sonrası kalkınma gündemi açısından engelli çocuklar için hakkaniyet ve içerilmenin nasıl sağlanabileceği de üst düzey bir panelde tartışılmıştır. Bilindiği gibi 2015 Binyılın Kalkınma Hedefleri (BKH) için belirlenen tarihtir ve yaklaşmaktadır. Dr. Aylin Çiftçi’nin sunumu Türkiye’de engelli çocuklara yönelik hizmetler hakkındaydı, bu sunumda kalkınma açısından küresel ölçekte geçerlilik taşıyacak göstergelerin belirlenmesi gerekliliği güdeme getirildi. Göstergelerin küresel olarak belirlenmesi gerekliliği Richard Morgan tarafından not alındı.

Forum, Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’ne Taraf Devletlerin Beşinci Konferansıyla bağlantılı olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar eğitim, erken dönem çocuk gelişimi, gençliğin katılımı, toplumsal cinsiyet ve engelli çocuklar konularında olmak üzere altı tür etkinliğe katıldılar.

Forum sırasında katılımcılar engelliliğin eğitim, beslenme ve insani yardımlar gibi alanlarda küresel gündeme dâhil edilmesine yönelik somut stratejiler belirlediler. Yedi ülkeden (Azerbaycan, Bangladeş, Haiti, Malavi, Mozambik, Ruanda ve Türkiye) ortakların daha öte işbirliği yapmaları konusunda anlaşmaya varıldı. Daha genel anlamda işbirliği Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nu içine alan bölgede gerçekleştirilecektir.

Toplantı sırasında her ülkenin kendi bölümü ve HDK’ları bulunuyordu; ortaklar gündemdeki konuları ve yaratılabilecek fırsatları yoğun biçimde tartıştılar.

Türkiye için Yeni Fırsatlar:

1 –2013 yılı Eylül ayında yapılacak Engellilik Üst Düzey Toplantısı sırasında sağlanan ilerlemeyle ilgili rapor verilmesi

2- Beslenme, Eğitim ve İnsani Yardım alanındaki ana küresel görev birimlerinin bir sonraki yıl içinde oluşturulması

3- 2012 yılı Aralık ayında Türkiye’de yapılması planlanan konferansta örnek uygulamaları paylaşmak ve engelli çocukların özel gereksinimleri konusunda duyarlılığı geliştirmek üzere dünyadaki farklı kuruluşlarla ortaklıklar oluşturma fırsatları

4- Göstergeler ve istatistikler olarak engellilere yönelik yeni izleme araçlarının hazırlanması

UNICEF Global: http://www.unicef.org/policyanalysis/index_65906.html

Forum Materyalleri: http://www.unicef.org/disabilities/index_65319.html