Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2012)

UNICEF Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evliliklerine son verilmesi konusuna odaklandı


"Benim Yaşamım, Benim Hakkım, Çocuk Evliliklerine Son" NEW YORK, 11 Ekim 2012 - İlk kez kutlanacak olan Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla UNICEF ve ortakları hep birlikte çocuk evliliklerine son verilmesi için çaba gösteriyor. Çocuk evlilikleri, bir kız çocuğun yaşamının tüm yönlerini etkileyen temel bir insan hakları ihlalidir.

UNICEF Toplumsal Cinsiyet ve Haklar Bölümü Başkanı Anju Malhotra konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocukların haklarını kalkınma gündeminin tam merkezine yerleştirme ihtiyacını doğrudan yansıtmaktadır. Birleşmiş Milletler ve ortakları, bu alanda sağlanan inanılmaz ilerlemelerle birlikte halen devam eden sorunları gözler önüne sermek üzere bir araya geliyor.” 

Büyük önem taşıyan bu konuya dikkat çekmek üzere ‘Benim Yaşamım, Benim Hakkım, Çocuk Evliliklerine Son’ başlığı konusunda tüm dünyada çeşitli toplantılar ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, Başpiskopos Desmond Tutu New York’taki BM merkezinde UNICEF, UNFPA ve BM Kadın kuruluşlarıyla bir araya gelerek, hükümetlerin, sivil toplumun, BM kuruluşlarının ve özel sektörün çocuk evliliklerini azaltmak üzere birlikte neler yapabileceklerini tartışacak. Malawi parlamentosunda açılacak bir görüşme bu konuyu merkeze alacak ve Uganda’da da gençler SMS teknolojisini kullanarak bu konuyu tartışacak.

UNICEF ise, hükümetler, sivil toplum, BM kuruluşları, fonları ve programları ile birlikte, çocuk evliliklerine küresel ölçekte son vermenin zeminini oluşturma çalışmaları içinde. 2011 yılında 34 UNICEF ülke ofisi, çocuk evlilikleri sorununu toplumsal ve ekonomik değişim çabaları ve hukuksal reformlar yoluyla ele almaya yönelik girişimlerin sürdüğüne ilişkin bilgi vermiştir.

Daha 18 yaşına gelmeden evlendirilen kız çocuk sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da çocuk evlilikleri, ülkenin tüm eyaletlerinde azalmıştır. 1992-1993 yıllarında yüzde 54 olan bu tür evliliklerin oranı 2007-2008 yıllarında yüzde 43’e inmiştir. Ancak, azalma hızı yavaştır.

UNICEF 2006 tarihli Çocuk Evliliklerinin Yasaklanması yasasının geçmesini desteklemiştir ve o günden bu yana çocuk evliliklerinin hem nedenlerini hem de sonuçlarını ele almaya yönelik programların ve politikaların eşgüdümünü sağlamaya yönelik bir ulusal stratejinin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek vermektedir. Eyaletlerle ortak çalışmalar yürüten UNICEF bu eyaletlerin eylem planları hazırlama süreçlerine katılmış, kız çocuk kulüp ve topluluklarının kurulmasını desteklemiştir. Bu kulüp ve topluluklara, çocuk hakları ve çocuk evliliklerine son verilmesi için diyalog adına yerel topluluklarla nasıl çalışılabileceğine ilişkin eğitimler verilmiştir.

Bangladeş, Burkina Faso, Cibuti, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Senegal ve Somali gibi birbirinden çok farklı koşularla sahip ülkelerde yaşanan deneyimler,  gerçekleşmesi mümkün alternatifler sunulduğunda –örneğin okullaşma gibi- ve topluluklar çocuk evliliklerini sona erdirecek açık ve kolektif kararlara tartışarak ulaşabilecek duruma getirildiğinde olumlu sonuçlar alınabileceğini göstermektedir.

Malhotra’nın sözleriyle, “Çocuk yaşta evlilik çoğu kez kız çocuğun eğitim yaşamının sona ermesiyle sonuçlanabilmektedir. Çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu topluluklarda bir kızı henüz çocukken evlendirmek, kız çocukların insan haklarına değer verilmemesini yansıtan bir dizi toplumsal normun ve tutumun parçasıdır.”

Eğitim, çocukları küçük yaşlarda evlendirilmekten koruyacak en etkili stratejiler arasındadır. Kızlar okullarına devam edebildiklerinde, topluluklarında var olan fırsatlara ilişkin tutum değişiklikleri de meydana gelebilir.

Çocuk gelinlerin toplam içindeki oranı son 30 yıl içinde azalmış olmakla birlikte bu uygulama özellikle kırsal kesimlerde ve en yoksul topluluklar arasında olmak üzere dünyanın kimi bölgelerinde henüz yaygınlığını korumaktadır. Çocuk gelinler arasında kimileri, toplumun en marjinalleşmiş ve kırılgan kesimini oluşturmaktadır. Bunlar, çoğu kez çevrelerinden yalıtılmış, ailelerinden ve okullarından koparılmış, akranları ve çevrelerindeki başka kişilerle teması kesilmiş genç kızlardır.

En son UNICEF tahminlerine göre 20-24 yaş grubundaki 70 milyon kadın 18 yaşından küçükken evlenmiştir (üç kadından biri). Bunlar arasında 23 milyonu henüz 15 yaşını doldurmadan evlendirilmiştir. Küresel olarak alındığında, 20-49 yaş grubundaki 400 milyon kadın, yani bu yaş grubundaki kadınların yüzde 40’ı evliliklerini çocukken yapmıştır.

Çocuk yaşta evlilik kız çocukları, ölümcül sonuçlar verebilecek erken ve istenmeyen gebelik riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Gebelik ve doğumla bağlantılı anne ölümleri tüm dünyada 15-19 yaş grubu kız ölümlerinde önemli bir paya sahiptir ve her yıl yaklaşık 50 bin ölüm bu nedenle meydana gelmektedir. Ayrıca, 10 ile 14 yaş arasındaki kız çocukların gebelik ve doğumla bağlantılı nedenler yüzünden ölme olasılığı, 20 ile 24 yaş arasındaki kadınlara göre beş kat daha yüksektir.

Malhotra sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Küresel sahiplenme, sivil toplum hareketleri, yasal düzenlemeler ve bireysel girişimlerle kız çocuklar güvenli ve verimli ortamlarda büyüyebileceklerdir. Gelişmeyi hızlandırmalıyız; kız çocukların haklarına sahip çıkabilmeleri ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için gerekli kaynakları seferber etmeliyiz.”

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF, Dünya Kız Çocukları Günü için görevlendirilen kuruluştur.

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

#endchildmarriage #girlchild #kızcocuguolmak #cocukgelinlerehayır

Daha fazla bilgi için:
Rebecca Fordham, UNICEF New York, +1 212 326 7162, Cep: + 1 917 605 1696, rfordham@unicef.org

Peter Smerdon, UNICEF New York, + 1 212 303 7984, Cep: +1 917 213 5188, 
psmerdon@unicef.org