Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2008)

2008/10/31 - AB Finansmanlı çocuk koruma projesinde coşkulu açılış


Türkiye'de çocukların haklarını korumayı amaçlayan AB finansmanlı yeni ve önemli bir proje 31 Ekim'de Ankara'da başlatıldı. "Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" başlığını taşıyan proje UNICEF'in teknik desteğiyle TC Hükümeti tarafından yürütülecek.
Önce Çocuklar ‘Çocuk Koruma
Mekanizmalarının İl Düzeyinde
Modellenmesi’

Türkiye’de çocukların haklarını korumayı amaçlayan AB finansmanlı yeni ve önemli bir proje 31 Ekim’de Ankara’da başlatıldı. ‘Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi’ başlığını taşıyan proje UNICEF’in teknik desteğiyle TC Hükümeti tarafından yürütülecek.

Daha önce uygulanan ‘Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru’ – kısaca ‘Önce Çocuklar’- projesinin başarısı üzerine temellenen bu yeni proje 2005 yılında benimsenen Çocuk Koruma Yasası’nın yaşama geçirilmesini destekleyecek. Proje bu amaçla güç durumdaki çocuklarla çalışan profesyonelleri eğitecek, 12 öncelikli ilde ilgili kurumlar arasında eşgüdüm mekanizmaları oluşturacak ve ülke ölçeğinde bir izleme sistemi kuracak.

Proje, bunlara ek olarak, güç durumdaki daha fazla sayıda ana babanın çocuk yetiştirme eğitiminden yararlanmasını sağlayacak ve okullarını terk etmiş olanlarla hiç okula gitmemiş olanlar dahil tüm çocukların eğitim hakkından yararlanmasını sağlamaya yönelik telafi eğitiminin uygulanmasına destek verecek.

Çok sektörlü toplantı

Açılış töreninin yapıldığı Yenimahalle’deki Halk Eğitim Merkezi salonu tamamen doluydu. Projede yer alan Milli Eğitim, Adalet, İçişleri, Sağlık Bakanlıkları ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan daire başkanları, genel müdürler ve ilgili personel, UNICEF çalışanları ile Yenimahalle ilçesinde yaşayan kadınlar, erkekler ve çocuklar samimi bir grup oluşturuyordu.

Reza Hossaini
Reza Hossaini
Fotoğraf Oktay Üstün
© UNICEF Türkiye 2008

Açılış konuşmasında UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, tüm paydaşlar ve görevliler arasındaki eşgüdümü projenin kendine özgü yanlarından biri olarak ön plana çıkardı. 20 yıllık kalkınma çalışmaları deneyimimde, pek çok farklı ortağın bir araya gelerek çocuğa bütüncül bir yaklaşımla bakmalarına ilk kez burada tanık oluyorum. Örneğin, daha önce Kızılcahamam’da gerçekleştirilen bir çalıştayda savcılar, yargıçlar, sosyal çalışma görevlileri ve öğretmenler aynı masada bir araya geldiler, farklı öğeleri bir araya getirdiler ve çocuklara yönelik hizmet ihtiyaçlarını birlikte saptadılar.

UNICEF Temsilcisi Hossaini, projenin bir diğer özelliği olarak sistem geliştirme, sahiplenme ve sürdürülebilirlik gibi öğelere odaklanmasını gösterdi ve ekledi: Bu proje ile bir önceki proje sırasında gün ışığına çıkan bazı konular üzerinde durma imkânı da bulacağız.

Tibor Varadi
Tibor Varadi
Fotoğraf Oktay Üstün
© UNICEF Türkiye 2008

Avrupa stratejisi

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nin çocuk haklarını korumada kararlı olduğuna dikkat çekti ve çocukların güvenliği ve esenliğinin özel değil kamusal bir konu olduğuna ve toplumsal sorumluluk gerektirdiğine işaret etti. AB üyesi bütün ülkelerin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’yi onaylamış olduğunu hatırlatan Varadi AB’nin 2006 yılında çocuk haklarını korumak ve üye ülkelerin bu doğrultudaki çabalarını desteklemek üzere uzun dönemli bir Avrupa Çocuk Hakları Stratejisi benimsediğini belirtti. AB çocukların haklarını yalnızca AB üyesi ülkelerde değil aday ülkelerde ve dünyanın diğer tüm ülkelerinde de desteklemektedir.

Varadi sözlerine yeni proje hakkında ayrıntılı bilgiler vererek devam etti: Türkiye, çocukları korumak amacıyla kapsamlı bir yasal reform süreci başlatmış bulunuyor. Bugün ortada duran görev, eşgüdüm ve değerlendirme gerektiren konular olarak uygulamanın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu da, ancak, kurumların ve kurumlarda çalışan personelin becerilerinin yeterli düzeye getirilmesiyle mümkün olabilir. AB yetkilisi ayrıca Türkiye’deki yetkililere her ilde çocuk mahkemeleri kurma çalışmalarının sürdürülmesi, çocukların davalarında yargı sürecinin kısaltılması, alternatif önlemlere daha yaygın biçimde başvurulması ve bir çocuk ombudsmanlığı sistemi kurulması konusunun düşünülmesi çağrısında bulundu. Varadi son olarak Türkiye’de çocuk haklarının korunması çabalarına AB Komisyonu’nun finansal ve teknik desteğinin süreceğini belirtti.

Muammer Yaşar Özgül
Muammer Yaşar Özgül
Fotoğraf Oktay Üstün
© UNICEF Türkiye 2008

Bir adım ileri

Toplantının son konuşması T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül tarafından yapıldı. MEB’in dört Genel Müdürlüğü projede yer almaktadır ve bunlardan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü projenin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Müsteşar Özgül, iddialı hedeflerine ve 15 ay gibi kısa bir süreye karşın ortakların coşkusunun, bir önceki projede olduğu gibi bu projenin başarısını da güvence altına alacağına inandığını belirtti. Özgül, proje sırasında geliştirilen modellerin proje bittikten sonra da kullanılacağını ekledi.

5 milyon Euro bütçeli bu yeni proje Önce Çocuklar-Bir Adım İleri sloganıyla başlatılmıştır. Proje ortakları arasında Türkiye Barolar Birliği de yer almaktadır. Açılış töreninde sunuculuğu tanınmış TV haber spikeri ve sunucusu Tunç Tuncel yapmıştır.

Konuşmaların ardından, toplantıda hazır bulunanlar, proje kapsamında Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi’nde yürütülmekte olan etkili anne-babalık eğitiminin bir bölümünü izleme fırsatı bulmuşlardır. Eğitime katılanlar çocuk sağlığı, beslenme ve gelişim, toplumsal cinsiyet konuları ve işlevsel iletişim gibi değişik başlıklarda bilgi edinmektedir. Eğitimlerin ayrıca kadınları güçlendirdiği de gözlenmektedir. Ana babaları sınıflarında derste iken küçük çocuklara da yandaki oyun odasında bakım sağlanmaktadır.

Kurslara katılanlar, programdan son derece memnundur. Görüşlerini dile getiren ebeveynler diğer ilçelerde de kursların başlatılmasını ve annelerin yanı sıra babaların da katılım için özendirilmesini önermiştir.

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu
0312 454 1000, Cep: 0533 622 8346