Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2014)

Dijital gelecekte çocuk hakları konferansı bugün İstanbul'da başlıyor


@UNICEF/Türkiye-2014/Ergen
İSTANBUL/CENEVRE, 16 Ekim 2014 — Ev sahipliğini UNICEF ile birlikte Türkiye’den 12 üniversitenin yaptığı çocuklar, gençler ve dijital medya konulu uluslararası konferans bugün İstanbul’da başladı. 

Kendi alanında çığır açan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (ÇHS) kabulünün 25. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olan konferans bugüne kadar sağlanan ilerlemeleri yansıtmak, güç durumdaki çocuklar ve ailelerin karşı karşıya oldukları yeni ve sürüp giden sorunlara dikkat çekmek amacını taşımaktadır. Sözleşme çığır açıcı bir gelişmeydi; çünkü çocuklara yetişkinlerle eşit haklara sahip kişiler olarak yeni bir bakış getiriyordu. Bugün bakıldığında Sözleşme, tüm dünyada çocuklar adına ilerleme sağlanması açısından çok değerli bir adım olduğunu kanıtlamıştır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi ve Yetkilisi Lieke van de Wiel konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Okul ve aile gibi çocukların zamanlarının büyük bölümünde yer aldıkları diğer ortamlar gibi, dijital ortam da kız ve erkek çocukları güçlendirip korumalı, tam potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamalıdır. Hepimiz için, dijital geleceğin barındırdığı büyük fırsatları tanımamızın ve kendi sorumluluklarımızı üstlenmemizin zamanı gelmiştir.”

UNICEF’in Dijital Çağda Çocukların Hakları başlığını taşıyan yeni küresel raporu yarın açıklanacak. Rapor, çevrimiçi ve çevrimdışı dünyaların giderek daha fazla iç içe geçtiği ve değişimin çok hızlı olduğu bir çağda ÇHS’nin yeniden incelenmesi gerekliliğine odaklanmaktadır. Yayında, Harvard Üniversitesi Berkman İnternet ve Toplum Merkezi Profesörü Urs Gasser’in yeni düşüncelere yol açan bir makalesi de yer almaktadır. Makale internetin 25 yılı ile çocuk haklarının yaşama geçirilmesindeki 25 yılı karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.

Güç durumdakilere odaklanma

İstanbul’da gerçekleşecek iki günlük konferans UNICEF ile birlikte Ankara, Anadolu, Bilgi, Çukurova, Gazi, Galatasaray, İstanbul, İstanbul Aydın, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hacettepe üniversiteleri İletişim Fakülteleri tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.  Konferansın başlıca sunucularından biri olan Dublin Teknoloji Enstitüsü UNICEF ile beş yıldır süren bir işbirliği içerisinde olup Avrupa ve Orta Asya’daki 12 ülke ve 40 üniversitede habercilik ve çocuk hakları alanında araştırmalar yapmıştır.

Katılımcı akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum ve gençler tüm çocukların haklarının yaşama geçirilmesi açısından imkânlar sunan yenilikleri bir süredir tartışmaktadır. Bu tartışma başlıkları arasında engelli, etnik azınlıklara mensup, yoksul ve kırsal ailelerden gelen çocuklar ve kimi durumlarda da kız çocukları gibi özellikle güç durumdaki kesimler bulunmaktadır.
 
Katılım fırsatları

İstanbul Konferansı, çocukların ve gençlerin iletişimde ve dijital oramda karşılaştıkları fırsatlara ve sorunlara birlikte odaklanacaktır. Gündem maddeleri arasında BİT’e eşitsiz erişim, çevrim içi güvenlik ve gizliliğin karşılaştığı riskler, ilgili beceriler ve dijital okuryazarlık yer almaktadır. Üzerinde durulacak diğer başlıklar çocuk hakları ve medya, açık kaynak haberciliği ve diğer katılım fırsatlarıdır.

Avrupa ve Orta Asya’daki gelişmekte olan ülkelere özel odaklanacak konferans katılımcıları ilgili araştırma ve uygulamaların dünyada bugünkü durumunu irdeleyecek, dünyanın çeşitli yerlerinden bakış ve fikirleri paylaşacak ve bölgeler ve kıtalar arası işbirliğini teşvik etmenin yolları üzerinde duracaklardır.
 
Daha fazla bilgi için: www.icrdf.org
 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, shosta@unicef.org, Tel:+90533 622 83 46
 
Lely Djuhari, UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi, ldjuhari@unicef.orgTel: +41792044482