Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki kızamık salgınına karşı kitlesel aşı kampanyaları

AMMAN/CENEVRE, 30 Nisan 2013 - Suriye'deki krizden etkilenen milyonlarca kişiye insani yardım sağlanmaya çalışılan bölgede UNICEF ve ortakları Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'de görülen kızamık salgınlarına karşı aşı kampanyalarını hızlandırdı. UNICEF Bölge Sağlık Danışmanı Mahendra Sheth "Suriye'de çok sayıda insanın yer değiştirmesi ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle, nerede olursa olsunlar çocukların kızamık gibi öldürücü hastalıklara karşı korunması için ek önlemlerin alınması gerekiyor. Aşılama, sahip olduğumuz en ucuz maliyetli yöntemlerden birisi" dedi.Buna ek olarak, neredeyse yarısı çocuk 4,25 milyon kadar Suriyeli de ülke içinde yer değiştirdi. Çoğu hastalıkların kolayca yayılabileceği zor ve sağlıksız koşullarda yaşıyor. Devam eden çatışma rutin ulusal aşı programı da dahil, sağlık sistemine ciddi zararlar verdi. 
devamı

Türkiye'deki Suriyeli çocuklara destek!

Ankara, 27 Mart 2013 - Avrupa Birliği ve UNICEF-Türkiye, Türkiye'deki kamplarda yaşayan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan okul çağındaki Suriyeli çocuklara ve gençlere (4-18 yaş) yardım amacıyla "Türkiye!deki Suriyeli Çocukların Durumlarını İyileştirme" projesini başlatmıştır. 18 ay süreli projenin toplam bütçesi 5,6 milyon Avro olup bunun 4,75 milyon Avro'luk bölümü AB İstikrar Aracı'ndan karşılanmaktadır.

devamı

Çocuk Refahı Gelişimini Ölçmek için Göstergeler

Ankara, 25 Nisan 2013 Türkiye'de "Çocuk Refahı Göstergeleri"nin belirlenmesinde ulusal bir çerçeve oluşturma süreci başlatıldı. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF'in kamu görevlileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği "Çocuk Refahı Konferansı" nda katılımcılar çocuk refahını geliştirecek doğru politikalar oluşturmak için bu gelişmeyi ölçebilecek doğru göstergeler belirlenmesi gerektiği mesajını verdiler.
devamı

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr Ayman Abulaban'dan Basın Mensuplarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mektubu

UNICEF Ankara 22 Nisan 2013 Basınımızın değerli mensupları, Bu satırları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye halkını, özellikle de çocukları kutlamak üzere yazıyorum.

devamı

"Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır"

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF, kendi anne babalarından ayrı çocuklara, kendilerine bakacak ve parçası olacakları bir aile sağlanmasını öngören koruyucu aile sisteminin geliştirilmesi için güçlerini birleştiriyor. Son dönemde başlatılan "Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır" kampanyası sonucunda halen 600 çocuk bakıcı aile sisteminden yararlanıyor. Ancak, bugün yaklaşık 14 bin kadar çocuk hala kurumlardadır. Bakan Fatma Şahin ile UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier Türkiye'nin son dönemde kaydettiği ilerlemeleri değerlendirmek üzere bugün bir araya geldiler.

devamı

Çocukların Gözü Kulağı: Kamu Denetçiliği Kurumu

18 Nisan 2013, Ankara - UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier ve Türkiye Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu çocuk haklarının mümkün olan en üst düzeyde korunmasını amaçlayan Ortak Eylem Planı'nı bugün imzaladılar.

Çok boyutlu Ortak Eylem Planı çeşitli alanlara odaklanıyor. Bunların arasında çocuklarla ilgili bilgi üretilmesi, çocuklar için şikâyet mekanizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve usuller geliştirilmesi de yer alıyor.

devamı

İlk 1000 gün hep sürer: Adil bir dünya için beslenmede ölçek büyütme

UNICEF'in yeni Küresel Raporu "Çocuk Beslenmesini İyileştirmek: Küresel ilerleme için gerçekleştirilebilir bir zorunluluk" bugün Dublin'de açıklanıyor.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ve Beslenmede Ölçek Büyütme Hareketi'nden Tom Arnold

15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak Uluslararası Açlık, Beslenme ve İklim Adaleti Konferansı'na Dublin kentinde İrlanda'nın ev sahipliği yapması tam tamına uygun bir seçim olmuştur.

devamı

Sağlanan ilerleme, çocuklarda bodurluk sorununun aşılabileceğini gösteriyor - UNICEF

Küresel ölçekte, 5 yaşından küçük her dört çocuktan birinde bodurluk var DUBLİN, 15 Nisan 2013 - Bugün açıklanan yeni bir UNICEF raporu, 5 yaşından küçük 165 milyon çocuk için yoksulluğun gizli yüzü olan bodurluğa karşı mücadelede gerçek anlamda ilerleme kaydedildiğini ortaya koymaktadır. Rapor, bu alanda daha hızlı ilerlemenin hem mümkün hem de gerekli olduğunu göstermektedir.UNICEF raporu, beslenme alanında, politikaların, programların uygulanmasında ve davranışların değiştirilmesinde 11 ülkede sağlanan başarılardan söz etmektedir: Etiyopya, Haiti, Hindistan, Nepal, Peru, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sri Lanka, Kırgızistan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Viet Nam.
devamı

UNICEF/WHO: Zatürree ve ishal vakalarına yönelik yeni plan yılda 2 milyon çocuğun hayatını kurtarabilir

CENEVRE/WASHİNGTON, 12 Nisan 2013 -UNICEF ile Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından bugün açıklanan yeni Küresel Eylem Planı, 2 milyon kadar çocuğu, tüm dünyada 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin başlıca nedenleri arasında yer alan zatürree ve ishal ölümlerinden kurtarma potansiyeli taşımaktadır. Zatürree ve İshalin Önlenmesi ve Kontrolü için Entegre Küresel Eylem Planı, bu iki hastalığın önlenmesine ve tedavisine yönelik çabaların daha fazla bütünleştirilmesini öngörmekte, ölümlerin önlenmesi ve çocukların yaşam kurtarıcı müdahalelere erişimlerinin artırılmasında iddialı hedefler koymaktadır.

devamı

Çocukların iyi olma hali sağlanan ilerlemeler tehlikede mi?

FLORANSA/BRÜKSEL/DUBLİN 10 Nisan 2013 - UNICEF Araştırma Ofisi tarafından bugün açıklanan zengin ülkelerde çocukların iyi olma hali ile ilgili bir araştırmaya göre, Hollanda ile birlikte dört kuzey ülkesi - Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç - çocukların iyi olma hali sıralamasında bir kez daha en üstlerde yer alıyor. Sıralamanın altta kalan diğer yarısında görülen ülkeler arasında ise Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya bulunuyor.

devamı

3. ULUSLAR ARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVAL

Bu yıl 13 – 19 Eylül 2013 tarihleri arasında üçüncüsü yapılacak olan “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” bu sene de ülkemizde ve dünyada güncel ve ciddi sorunlardan biri olan “Suça Sürüklenen Çocuklar” konusunu ana tema olarak belirlenmiştir.

devamı

Kamu Başdenetçisi UNICEF'te

Kamu Başdenetçiliği Kurumunun ziyaretinde UNICEF ile ortak yapılabilecek çalışmalar gözden geçirildi. Toplantının en önemli çıktısı ise ortak bir çalışma planı imzalanmasına karar verilmesi oldu. Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu "Yeni bir kurumuz, kadınlar ve çocuklar için yapacağımız çalışmaları UNICEF'in teknik desteğiyle hayata geçirmek istiyoruz. UNICEF'le her alanda işbirliğinden memnuniyet duyacağız" dedi.

devamı

SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR OKUL AÇILDI

AFAD, Belçika Krallığı ve UNICEF işbirliği ile kurulması planlanan 6 prefabrik okuldan ilkinin açılışı Akçakale Süleyman Şah Çadırkenti'nde gerçekleştirildi. Çoğunluğu çocuk olmak üzere kampta yaşayan yüzlerce Suriye vatandaşının yoğun ilgi gösterdiği törene AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Fatih ÖZER, UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman A. ABULABAN ve Akçakale Kaymakamı Eyüp FIRAT katıldı.
devamı

BM Kuruluşlarının liderlerinden kişisel bir mesaj!

Yeter! Yeter! 2 yıldan fazla süren çatışma, binlercesi çocuk 70 binden fazla ölü. Evlerinden zorla göç ettirilmiş 5 milyondan fazla insan. Komşu ülkelerde yaşayan 1 milyondan fazla mülteci. Aileler parçalanmış, halk perişan. Okul ve hastaneler yıkılmış, su şebekesi harap. Bütün bu yaşananlardan sonra bile, devletler ve taraflar arasında Suriye'deki bu zulüm ve katliamı durdurabilecek bir aciliyet duygusu hala yok.

devamı

Suriye'deki çatışmalar yüz binlerce çocuğu eğitimden yoksun bırakıyor

UNICEF değerlendirmesine göre okul altyapısı ciddi hasar görmüş durumda ve okula devam giderek düşüyor AMMAN/ŞAM, 5 Mart 2013 - UNICEF tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Suriye krizi ikinci yılını doldururken giderek tırmanan şiddet yüz binlerce çocuğun eğitimini tehdit etmektedir. Ülkedeki okulların beşte biri ya doğrudan doğruya fiziksel hasar görmüş ya da yerlerinden olan kişilerin barındırılması amacıyla kullanılmaktadır.

devamı

3. ULUSLAR ARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVAL

NEW YORK, 2 Nisan 2013 - UNICEF çocukların korunması yolunda kritik bir adım olan, silahların bir ülkeden diğerine transferini düzenleyen Silah Ticareti Anlaşmasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Silah ticareti üzerindeki etkin küresel gözetim eksikliği, silahların kitlesel ölçekte kötüye kullanımına yol açarak kitlesel ölüm ve yaralanmalara sebep olmuştur.

devamı

UNICEF çocukların korunması yolunda kritik bir adım olan Silah Ticareti Anlaşmasının kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır

NEW YORK, 2 Nisan 2013 - UNICEF çocukların korunması yolunda kritik bir adım olan, silahların bir ülkeden diğerine transferini düzenleyen Silah Ticareti Anlaşmasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır.

Silah ticareti üzerindeki etkin küresel gözetim eksikliği, silahların kitlesel ölçekte kötüye kullanımına yol açarak kitlesel ölüm ve yaralanmalara sebep olmuştur.

devamı